Dades de recerca H2020


En compliment al que diu la guia del programa Horitzó 2020, tots els projectes han de dipositar les dades en obert en un repositori, a més de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades que ha de ser lliurat durant els sis primers mesos del projecte (art. 29.3).

Com complir amb els mandats sobre gestió i publicació de dades

Descarregar infografia: “Com complir amb els mandats sobre 
gestió i publicació de dades
, IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016.

Podeu trobar més informació a: