On publicar dades en obert


1. Si existeix, publiqueu en un repositori temàtic de la vostra àrea de coneixement. Consulteu re3data.org  per matèria. 

2. Publiqueu dades al Repositori de dades de recerca (RDR). CORA (CSUC) , repositori consorciat per a dipositar les dades de recerca dels membres de la Universitat de Girona .

3. Disposeu d’altres repositoris (Dryad, Figshare, Zenodo, GitHub, Mendeley Data, etc). 

Per més informació podeu consultar els següents documents: