Econòmiques


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
ABI/INFORM Collection (ProQuest)
Base de dades a text complet sobre economia i empresa: estratègies corporatives, tècniques de gestió, màrqueting, desenvolupament de productes, comptabilitat, finances, etc. Ofereix més de 6.800 revistes electròniques (de les quals més de 5.400 a text complet), 25.000 tesis, working papers i diaris com The Wall Street i The Financial Times.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
eBook Collection (EBSCOhost)
Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció.
Text complet. Accés lliure
EconLit
Base de dades de referències bibliogràfiques de revistes, llibres i dissertacions. Inclou resums, citacions, ressenyes i enllaços a articles en text complet.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Emerald Journals
Accés al text complet de les revistes publicades per Emerald Group Publishing Ltd. sobre economia, màrqueting i vendes, gestió i organització empresarial i biblioteconomia.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Europeana: Biblioteca Digital de la UE
Accés lliure i gratuït a imatges, textos digitalitzats, audios i vídeos de biblioteques nacionals, arxius, museus i organitzacions audiovisuals d'Europa.
Text complet. Accés lliure
Eurostat
Accés lliure a estadístiques generals dels països de la Unió Europea.
Text complet. Accés lliure
Factiva
Base de dades d'actualitat empresarial i econòmica. Dóna accés a diaris internacionals i locals, publicacions periòdiques, agències de notícies, llocs web en més de 20 llengües, més de 30.000 informes d'empresa, mercat de valors i fotografies.
Cal utilitzar el navegador "edge" el nou Internet Explorer de Windows 10.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG
Handbook of Latin American Studies
Base de dades bibliogràfica gratuïta sobre Amèrica Llatina que inclou llibres i articles seleccionats i ressenyats per especialistes. Publicat per la Divisió Hispànica de la Library of Congress es dedica, alternativament, un any a ciències socials i el següent a humanitats.
Referències bibliogràfiques i text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) . Bases de dades
Bases de dades d'estadístiques relatives a l'àmbit català sobre aspectes com la família, benestar social o mercat de treball, entre d'altres.
Text complet. Accés lliure
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
INEbase (Instituto Nacional de Estadística)
Web oficial de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), amb informació general sobre l' estructura i l' organització de l' INE, l' Organizació Estadística a Espanya, el Sistema Estadístic Europeo; accés a l' Oficina del Cens Electoral; accés a la base de dades INEBase amb estadístiques de temàtica diversa: medi ambient, població, economia, ciència, etc.; accés a l'IPC (índex de preus de consum) i l' IPCA (índex de preus de consumo armonitzat); accés als censos de població i vivenda etc.
Text complet. Accés lliure
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Latindex: directorio de revistas
Base de dades multidisciplinar i de lliure accés que dóna informació bibliogràfica i/o enllaç al text complet de publicacions periòdiques científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Text complet. Accés amb identificació UdG
MDC (Memòria Digital de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya.
Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
My News Online: Recull de Premsa
Base de dades de premsa que s'actualitza diàriament. Buida la majoria de diaris catalans i espanyols, algunes revistes d'economia i diaris internacionals.
Text complet. Accés amb identificació UdG
NBER Working Papers
Base de dades bibliogràfica d'economia, amb accés a més de 7.000 working papers des de 1973.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Nexis Uni® (LexisNexis Academic)
Base de dades d'informació legal, econòmica i d'actualitat. Especialitzada en legislació dels EEUU, Anglaterra i la Unió Europea. Inclou el text complet de moltes revistes i diaris tant especialitzats com generals.
Text complet. Accés amb identificació UdG
OECD iLibrary
Base de dades que conté totes les publicacions i conjunt de dades de l'OCDE (Organisation for Economic Cooperation and Development), la International Energy Agency (IEA), la Nuclear Energy Agency (NEA), OECD Development Centre, PISA (Programme for International Student Assessment), i l'International Transport Forum (ITF) des de 1998 fins l'actualitat. Títol anterior: SourceOECD.
Cal nom d'usuari i contrasenya. Adreceu-vos al taulell de la Biblioteca o ompliu el formulari.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Persée
Base de dades gratuïta que ofereix el text complet de revistes científiques en llengua francesa de ciències socials i humanitats. En la majoria dels casos els últims 5-10 anys no estan disponibles a text complet.
Text complet. Accés lliure
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
SABI: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos
Base de dades amb informació financera d'empreses amb seu social a Catalunya i a tot Espanya. Inclou: memòries d'activitat i comptes anuals, ratios, evolució financera de l'empresa a través del temps, etc. Inclou un software d'anàlisi financera que permet fer informes, comparar grups d'empreses, etc.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Sage
Accés al text complet de les revistes electròniques de SAGE Publications. En la majoria dels títols l'accés és de 2006 fins 2012.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SEHA, Sociedad de Estudios de Historia Agraria
Col·lecció de monografies legalment els llibres d ela Biblioteca de Historia Rural de la SEHA sobre temes relacionats amb el món rural des d'una perspectiva històrica.
Text complet. Accés lliure
Taylor & Francis (Inclou Informa Healthcare)
Revistes editades per Taylor and Francis a text complet, d'abast multidisciplinar. A partir de setembre 2015 inclou les revistes editades per l'editorial Informa Healthcare que ara s'ha fusionat amb Taylor & Francis.
Text complet. Accés amb identificació UdG
The New Palgrave Dictionary of Economics
Diccionari en línia amb més de 3.900 entrades de l'àmbit de l'economia escrits per més de 2.000 economistes reconeguts. Aquesta edició en línea dóna el text complet dels 8 volums de què consta l'edició impresa. A l'apartat de recursos trobareu pautes per fer servir el diccionari en la docència i un recull dels temes més populars (extret de les entrades del diccionari).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
XIFRA, Sistema d'Informació Socioeconòmica Local
És un sistema que aporta informació i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants, grups de recerca i usuaris, en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació.
Text complet. Accés lliure
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.montilivi@udg.edu o bé trucant al 972 418398