Geografia i Turisme


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
Bases de dades de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya).
Bases de dades toponímiques, topogràfiques, geològiques i metereològiques relatives a l'àmbit català.
Text complet. Accés lliure
Biblioteca Digital Hispánica. BNE
Accés lliure i gratuït a obres digitalitzades del fons de la Biblioteca Nacional de Espanya. Inclou manuscrits, llibres impresos dels segles XV al XIX, gravats, dibuixos, cartells, fotografies i mapes.
Text complet. Accés lliure
Cartografia. Departament de Territori i Sostenibilitat
Portal web amb diferents recursos i bases de dades relacionades amb geografia i medi ambient. Es destaquen els apartats de: Cartografia i toponímia, medi ambient, normativa i legislació ambiental, territori i urbanisme
Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
eBook Collection (EBSCOhost)
Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Eurostat
Accés lliure a estadístiques generals dels països de la Unió Europea.
Text complet. Accés lliure
Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) . Bases de dades
Bases de dades d'estadístiques relatives a l'àmbit català sobre aspectes com la família, benestar social o mercat de treball, entre d'altres.
Text complet. Accés lliure
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
INEbase (Instituto Nacional de Estadística)
Web oficial de l'Instituto Nacional de Estadística (INE), amb informació general sobre l' estructura i l' organització de l' INE, l' Organizació Estadística a Espanya, el Sistema Estadístic Europeo; accés a l' Oficina del Cens Electoral; accés a la base de dades INEBase amb estadístiques de temàtica diversa: medi ambient, població, economia, ciència, etc.; accés a l'IPC (índex de preus de consum) i l' IPCA (índex de preus de consumo armonitzat); accés als censos de població i vivenda etc.
Text complet. Accés lliure
Instituto de Estudios Turísticos
Portal gratuït d'estadístiques de turisme de l'Instituto de Estudios Turísticos (IET) que inclou, entre d'altres, les següents publicacions: Frontur, Egatur, Familitur, Ocupatur i la revista Estudios turísticos.
Text complet. Accés lliure
Latindex: directorio de revistas
Base de dades multidisciplinar i de lliure accés que dóna informació bibliogràfica i/o enllaç al text complet de publicacions periòdiques científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Leisure Tourism
Base de dades internacional de referències, abstracts i/o text complet d'articles, ponències, llibres-e, capítols de llibres-e de CABI Collection i ressenyes sobre turisme, lleure, allotjament turístic, esport i cultura. Conté informació des de 1970 i s'actualitza setmanalment. També ofereix un calendari de congressos i jornades.
Text complet. Accés amb identificació UdG
MDC (Memòria Digital de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya.
Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
OMT/UNWTO eLIBRARY (World Tourism Organization)
Base de dades que conté les publicacions de l'OMT en format PDF. L'apartat Tourism Statistics permet accedir a dades estadístiques sobre turisme d'arreu del món.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Archive Online. PAO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials. Accés a arxius retrospectius en text complet d'arts, ciències socials i humanitats.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Index Online. PIO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials.Abans coneguda com PCI Full Text.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Persée
Base de dades gratuïta que ofereix el text complet de revistes científiques en llengua francesa de ciències socials i humanitats. En la majoria dels casos els últims 5-10 anys no estan disponibles a text complet.
Text complet. Accés lliure
Programa HERMES Sistema d'Informació Socioeconòmica Local
És un sistema que aporta informació i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants, grups de recerca i usuaris, en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació. Engloba els municipis de la província de Barcelona.
Text complet. Accés lliure
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Recolecta. Recolector de ciencia abierta
Aquest portal és una iniciativa de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que té com a objectiu promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar-ne la utilització i visibilitat al mateix temps que proporciona eines per facilitar el desenvolupament de dipòsits digitals.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Revue espaces.com
Portal professional francès del turisme i l'oci que inclou les revistes: Cahiers espaces i Espaces: tourisme et loisirs.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-Books (Elsevier)
Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-journals (Elsevier)
Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
SpringerLink e-Books
Llibres electrònics d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SpringerLink e-journals
Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005). També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
XIFRA, Sistema d'Informació Socioeconòmica Local
És un sistema que aporta informació i assessorament tècnic als ens locals i altres entitats públiques, empreses, emprenedors, estudiants, grups de recerca i usuaris, en general, per tal que puguin prendre decisions estratègiques i operatives respecte al seu àmbit d'actuació.
Text complet. Accés lliure
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.barrivell@udg.edu o bé trucant al 972 418030