Humanitats i Comunicació


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
Biblioteca Digital Hispánica. BNE
Accés lliure i gratuït a obres digitalitzades del fons de la Biblioteca Nacional de Espanya. Inclou manuscrits, llibres impresos dels segles XV al XIX, gravats, dibuixos, cartells, fotografies i mapes.
Text complet. Accés lliure
Biblioteca Virtual de Premsa Històrica
Premsa històrica espanyola digitalitzada.
Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
eBook Collection (EBSCOhost)
Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Emerald Journals
Accés al text complet de les revistes publicades per Emerald Group Publishing Ltd. sobre economia, màrqueting i vendes, gestió i organització empresarial i biblioteconomia.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Europeana: Biblioteca Digital de la UE
Accés lliure i gratuït a imatges, textos digitalitzats, audios i vídeos de biblioteques nacionals, arxius, museus i organitzacions audiovisuals d'Europa.
Text complet. Accés lliure
Fons d'Història Local
Base de dades de bibliografia sobre història local de Catalunya recollida a biblioteques d'arreu de l'Estat espanyol.
Text complet. Accés lliure
Fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España
Des de l'apartat Catálogo es dóna accés gratuït a més de 100.000 fotografies digitalitzades sobre patrimoni cultural espanyol procedents de diverses col·leccions.
Text complet. Accés lliure
Gallica: la bibliothèque numérique
Accés lliure i gratuït a obres digitalitzades des de l'Edat Mitjana fins a principis del segle XX procedents de la Biblioteca Nacional de França.
Text complet. Accés lliure
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
JSTOR
Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. : Arts & Scienes I-XV, Business IV, Ecology & Botany II, Hebrew Journal Ireland, etc.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Latindex: directorio de revistas
Base de dades multidisciplinar i de lliure accés que dóna informació bibliogràfica i/o enllaç al text complet de publicacions periòdiques científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Lletra
Portal i directori de recursos d'internet sobre literatura catalana.
Portals i directoris de recursos. Accés lliure
Manuscrits Catalans de l'Edat Moderna
És la continuació del Repertori de manuscrits catalans (1474-1714), un projecte de l'IEC que encetà la seva etapa definitiva el 1995 i que ha anat prenent forma amb la publicació de cinc volums en sis lliuraments: Repertori de manuscrits catalans (1474-1620) i Repertori de manuscrits catalans (1620-1714).
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
MDC (Memòria Digital de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya.
Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
MNAC: Col·leccions Online
Portal del Museu Nacional d'Art de Catalunya que ofereix accés online a un nombre creixent d'obres del seu fons.
Imatges amb llicències d'ús. Accés lliure
My News Online: Recull de Premsa
Base de dades de premsa que s'actualitza diàriament. Buida la majoria de diaris catalans i espanyols, algunes revistes d'economia i diaris internacionals.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Oxford Journals
Accés al text complet de les revistes editades per Oxford University Press d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Archive Online. PAO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials. Accés a arxius retrospectius en text complet d'arts, ciències socials i humanitats.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Index Online. PIO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials.Abans coneguda com PCI Full Text.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ProQuest Ebook Central (Ebrary/E-libro)
Plataforma que dóna accés a llibres electrònics multidisciplinars.
Text complet. Accés amb identificació UdG
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Recolecta. Recolector de ciencia abierta
Aquest portal és una iniciativa de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que té com a objectiu promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar-ne la utilització i visibilitat al mateix temps que proporciona eines per facilitar el desenvolupament de dipòsits digitals.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
ScienceDirect e-Books (Elsevier)
Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-journals (Elsevier)
Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Traces: Llengua i Literatura Catalanes
Base de dades bibliogràfica de tot el que es publica sobre llengua i literatura catalana en qualsevol dels seus camps d'estudi: llengua, literatura, lingüística, crítica i també les traduccions. El buidatge inclou llibres (des de 1993), articles de revistes (des de 1988), actes de col·loquis, jornades, congressos, tesines, tesis, etc.. i qualsevol altre font d'informació sobre filologia catalana.
Referències bibliogràfiques. Accés lliure
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.barrivell@udg.edu o bé trucant al 972 418030