Humanitats digitals: projectes UdG


La Biblioteca, des de la seva funció en la de preservació i difusió del patrimoni i del coneixement generat a la Universitat i en el marc de la seva missió de suport a la recerca, vol col·laborar en la difusió dels diversos projectes que, en l’àmbit humanístic, fan un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Explorant els canvis socials silenciosos: una proposta a partir de l’explotació digital d’una gran mina de dades històriques (Catalunya, segle XVIII) (EXPLORHIST)

Enllaç: http://rh.udg.edu/

Resum: L’objectiu d’aquest projecte és l’exploració de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per millorar l’anàlisi històric de les transformacions socials. Qualifiquem com a silenciosos els processos de canvi social que han rebut poca atenció dels historiadors. Especialment rellevants son els que, amb independència del nivell econòmic dels seus protagonistes, comporten la transformació d’aquests mateixos grups socials. El caràcter innovador d’aquest projecte radica en la seva capacitat per detectar, capturar i interpretar aquests canvis gràcies als avenços més recents en les tècniques de reconeixement automàtic de text manuscrit i de mineria de dades. Aquests desenvolupaments ofereixen la possibilitat d’explorar d’una forma nova i menys costosa, alguns fons documents amb capacitat per reconstruir, per la riquesa del seu contingut, el dinamisme social. Els resultats que s’obtinguin després de sotmetre els llibre del Registre d’Hipoteques de Girona a una doble renovació metodològica –noves preguntes i noves tècniques- permetran incidir en alguns debats historiogràfics que compten amb una llarga tradició, como el paper de las elits o les arrels del creixement econòmic i altres més recents, como els generats per la revolució industrial o les desigualtats socials. El potencial més gran del projecte es mostrarà en la seva capacitat d’abordar nous problemes, alguns amb una gran rellevància present, com les vies de sortida de la pobresa de capes importants de la població. El projecte té continuïtat en “Del archivo histórico a la sociedad y viceversa. Aprovechando los progresos en la transcripción automática de manuscritos” ARCHIVERSA, finançat pels fons NextGeneration de la Unió Europea.

Socis:

 • Universitat de Girona
 • Universitat Politècnica de València. Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT)
 • Arxiu Històric de Girona

Equip:

 • Rosa Congost Colomer, Rosa Ros Massana, Ricard García Orallo, Enric Saguer Hom, Jordi Regincós Isern (Universitat de Girona)
 • Joan Ferrer Godoy (Arxiu Històric de Girona);
 • Emilio Granell Romero, Carlos David Martínez Hinarejos (Universitat Politècnica de València)

Finançadors:

 • Fundación BBVA
 • Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
 • Unió Europea, Fons N
 • Universitat de Girona

Contacte:

 • Cognom. Nom: Congost, Rosa
 • Telèfon: 972 418789
 • Correu electrònic: rosa.congost@udg.edu
 • Institució: Universitat de Girona. Institut de Recerca Històrica. Centre de Recerca d’Història Rural
Hemeroteca digital Josep Pla: joseppladigital.cat

Enllaç: https://www.joseppladigital.cat/

Resum: L’Hemeroteca Digital Josep Pla és una plataforma digital interactiva que reuneix tota la producció periodística de l’escriptor Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981), amb 6.243 articles de 66 capçaleres diferents. Josep Pla va compaginar la producció literària i la publicació de nombrosos volums amb una dilatada dedicació al periodisme, que el va portar a col•laborar amb una ingent quantitat d’articles en nombroses capçaleres d’àmbits territorials diversos. Així, la dedicació al periodisme de Pla s’ha d’entendre com una vessant més de la seva obra. D’una varietat, riquesa i qualitat estilística extraordinàries, les seves col•laboracions a la premsa són un testimoni de primer ordre de les palpitacions del seu temps. Al mateix temps, presenten un interès i potencial indiscutibles per aprofundir en el coneixement de la seva trajectòria i producció. A partir d’aquesta premissa, l’Hemeroteca Digital Josep Pla reuneix la producció periodística de Josep Pla, i us la posa a l’abast amb múltiples opcions de navegació i consulta, per convidar-vos a endinsar-vos des d’una nova perspectiva en l’obra del millor prosista català del segle XX.

Socis:

 • Fundació josep Pla
 • Grup 62
 • Institut de Llengua i Cultura Catalanes
 • Xarxa Vives d’Universitats
 • Institut Ramon Muntaner

Equip: L’Hemeroteca Josep Pla Digital és un projecte liderat per la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona, sota la coordinació dels professors Xavier Pla (UdG) i Francesc Montero (Fundació Josep Pla-UdG). Aplega un equip d’investigadores i investigadors dels camps de la filologia i la història vinculats a diverses universitats, i comptem amb les aportacions de professionals de l’àmbit periodístic i editorial que s’han endinsat en l’estudi de la producció planiana.

Finançadors:

 • Institució de les Lletres Catalanes
 • Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades
 • Fundación Española de Ciencia y Tecnología.

Contacte:

 • Cognoms, Nom: Pla Barbero, Xavier
 • Telèfon: 972 418992
 • Correu electrònic: catedrajoseppla@udg.edu
 • Institució:  Càtedra Josep Pla
NISE : literatura catalana de l’edat moderna

Enllaç: http://www.nise.cat/ca-es/

Resum: NISE aplega els investigadors del grup de recerca UdG de literatura moderna. La Biblioteca Digital de Nise és un repositori digital de textos que s’estructura en dues parts: a “Estudis” amb els articles publicats per investigadors de Nise i “Autors” amb tots els escriptors en llengua catalana d’època moderna dels quals podem llegir textos a la xarxa. La major part dels textos disponibles han estat editats pels investigadors de Nise i apareixen publicats dins el repertori en edició crítica. En aquells casos en què el text no ha estat editat per Nise però és accessible dins un altre entorn web, es proporciona igualment l’enllaç de la pàgina on es pot llegir. La Base de dades (BD) Nise vol recollir la informació mínima imprescindible per a la localització de les composicions poètiques disperses en manuscrits per tal d’oferir-la a la comunitat científica i així establir les bases de projectes futurs d’edició de textos poètics i altres investigacions crítiques. En el cas de les obres de Vicent Garcia i Francesc Fontanella s’han inclòs també els testimonis impresos, atès el seu valor ecdòtic. En la primera fase del projecte (2007-2009) es van recollir les dades pertanyents a textos poètics d’autors del Principat de Catalunya i del Rosselló fins al 1750. En fases posterior es procedirà a recollir les d’autors barrocs del País Valencià i de les Balears.

Equip:

 • Brown, Kenneth
 • Castaño Trias, Marta
 • Domènech, Conxita
 • Figueras, Narcís
 • Garcia Busquets, Anna
 • Gilabert, Gaston
 • Grilli, Giuseppe
 • Miralles, Eulàlia
 • Rossich, Albert
 • Sogues, Marc
 • Valsalobre, Pep
 • Zaragoza, Verònica

Finançadors: La base de dades Nise va ser confeccionada, en una primera fase, gràcies al projecte HUM2006-08326/FILO de la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educació y Ciencia (Inventari general de la poesia catalana del barroc en cançoners manuscrits) .

 • Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes

Contacte:

 • Cognom. Nom: Pep Valsalobre
 • Telèfon:  972 418107
 • Correu electrònic: pep.valsalobre@udg.edu
 • Institució: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes.
Patrimoni literari.cat

Enllaç: http://www.patrimoniliterari.cat/

Resum: Plataforma de divulgació de la recerca que es porta a terme des del grup de Patrimoni Literari i des de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent de la UdG. La secció “Certàmens literaris” és un repositori digital que aplega les dades recollides sobre Jocs Florals i altres certàmens literaris en llengua catalana celebrats des de 1859. A través d’un mapa interactiu es pot navegar pel territori en què se situen cada un dels certàmens, evidenciant l’ebullició d’aquest fenomen cultural. La secció “Itineraris literaris” conté la versió digital dels itineraris literaris autoguiats que han estat publicats. A La versió web, que també conté materials complementaris a l’edició en paper, els usuaris poden navegar pel territori i la literatura amb el fil conductor del paisatge i dels autors.

Socis:

 • Universitat de Girona. Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
 • Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
 • Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català

Equip:

 • Mariàngela Vilallonga
 • Margarida Casacuberta
 • Anna Perera

Finançadors:

 • Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
 • Universitat de Girona. Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
 • Diputació de Girona
 • Ajuntament de Castelló d’Empúries
 • Ajuntament de Figueres.
 • Projectes de recerca: Literatura i corrents territorials: les terres de Girona (1868-1939) (FFI2011-24706), Literatura i corrents territorials (II): la construcció literària del paisatge a través dels Jocs Florals i certàmens literaris en llengua catalana (1859-1977) (FFI2016-79078-P) i Literatura i corrents territorials (III): la contribució de la literatura i els seus espais de socialització als processos de construcció de les identitats (segles XIX-XX) (PID2019-108296GB-I00)

Contacte:

 • Cognom. Nom: Perera Roura, Anna
 • Telèfon:  972 418960
 • Correu electrònic: patrimoni.literari@udg.edu
 • Institució: Universitat de Girona. Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
TEMPLA: Taller de estudis medievals

Enllaç: https://templamedieval.eu/

Resum: L’equip TEMPLA és una suma d’intel·ligències cohesionada que treballa per afavorir la valoració social de l’art medieval europeu i la consciència patrimonial dels seus hereus, atès que destina els seus esforços i resultats a progressar en els coneixements acadèmics i a transferir a la societat en el vessant pedagògic. Sedes Memoriae 2 planteja un estudi holístic dels presbiteris d’una selecció de seus catedralícies (s. IX-XV) que són considerades casos d’estudi rellevants i eloqüents de la construcció històrica dels àmbits de major intensitat sagrada. La comprensió dels contextos físics dels absis es realitzen simbiòticament amb l’escrutini dels equipaments artístics destinats a guarnir els altars i els seus entorns immediats per revaler i ensalçar als sants titulars i la divinitat  i, a vegades identificar heràldicament o escriturària al promotor e ideòleg de l’obra. Els anàlisis sobre la materialitat de les estructures arquitectòniques i els dipositus visuals es trenen en una comprensió fenomenològica de les obres i de la litúrgia dels ritus i devocions estipulats. Metodològicament, anem més enllà dels concepte assentat d’hierotopia que investiga la creació d’espais sagrats però no explica satisfactòriament com s’integren els elements materials i els fenòmens intangibles. La decoració (decoro) visual com sistema integrat prolífic i epifànic, manifesta i celebra els misteris divins i aglutina les reaccions humans davant d’ells. Aquest projecte es concep i desenvolupa amb l’objectiu primordial de conferir un impacte social a la investigació, amb un repositori web obert en el qual s’actualitzaran els avenços en la investigació i amb la cartoteca virtual de Sedes Memoriae ja disponible a la web (http://templa.templamedieval.com) de l’equip internacional d’investigació TEMPLA.

Socis:

 • Socis
 • Adolph-Goldschmidt-Zentrum der Humboldt-Universität de Berlin
 • Instituto de Estudos Medievais-Universidade Nova de Lisboa
 • CESCM. Université de Poitiers
 • Università di Padova
 • Digivisión
 • Patrimonio 2.0
 • Fundación Santa María la Real
 • HUJI
 • Amics de l’Art Romànitc. IEC
 • Alam Mater Museum. Zaragoza
 • Catedral de Mallorca
 • Museo Arquológico de Asturias
 • Museo del Prado
 • Museu Diocesà de Tarragona
 • Museo Diocesano de Jaca
 • MEV. Museu d’Art Medieval
 • Museo de Navarra
 • Catedral de Girona
 • V&A Museum

Equip:

 • Marc Sureda
 • Gerardo Boto
 • Xènia Granero
 • César García de Castro
 • Pablo Abella
 • Antonio Ledesma
 • Isabel Escandell
 • Aintzane Erkizia
 • Esther Lozano
 • Marta Serrano
 • Vincent Debiais
 • Marcello Angheben,
 • Justin Kroesen
 • Jeffrey Hamburger
 • Bissera Pentcheva
 • Marina Povill
 • Alejandro Piñel

Contacte:

 • Cognoms, Nom: Boto Varela, Gerardo
 • Telèfon: +34 972 418213
 • Correu electrònic: equipo.templamedieval@gmail.com
 • Institució: Universitat de Girona. Departament d’Història i Història de l’Art.

TrobEU. Trobadours and European Identity: The role of Catalan courts

Enllaç: http:// http://www.trob-eu.net

Resum: El projecte vol reexaminar la manera com els trobadors van introduir tendències culturals innovadores i de llarga durada a tota Europa per avançar en dos aspectes fonamentals d’aquesta recepció: les corts que van acollir els trobadors i els manuscrits que van transmetre’n les obres.  Així, es vol replantejar la itinerància dels trobadors, la seva relació amb les corts i el paper dels mecenes, les fonts dels manuscrits i els criteris de compilació, les relacions entre els diversos centres de cultura i de poder o la tipologia de trobadors actius a la Corona d’Aragó. Un dels el objectius del projecte és l’elaboració del primer portal web dedicat a aquest element clau en la identitat cultural europea, i també d’un mapa interactiu de les corts trobadoresques.

Partners:

 • ACUP/Obra Social la Caixa
 • Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes
 • Sapienza Università di Roma
 • Universitat de Barcelona
 • Université de Limoges
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Lleida
 • Biblioteca de Catalunya
 • Royal Holloway, University of London
 • University of Exeter
 • Université Paris – Sorbonne
 • Sapienza Università di Roma
 • Universitat de Girona. Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció Espacial (SIGTE)

Equip:

 • Stefano Asperti, Sapienza Università di Roma
 • Lola Badia, Universitat de Barcelona
 • Alexandra Beauchamp, Université de Limoges
 • Miriam Cabré, Universitat de Girona
 • Lluís Cabré, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Isabel Grifoll, Universitat de Lleida
 • Marco Grimaldi, Sapienza Università di Roma
 • Anna Gudayol, Biblioteca de Catalunya
 • Ruth Harvey Royal Holloway, University of London
 • Thomas Hinton, University of Exeter
 • Sadurní Martí, Universitat de Girona
 • Marina Navàs, Université Paris – Sorbonne
 • Pere Ortí, Universitat de Girona
 • Anna Radaelli, Sapienza Università di Roma
 • Albert Reixach, Universitat de Girona
 • Victoria Rodríguez Winiarski, Universitat de Girona
 • Simone Sari, Universitat de Barcelona
 • Jaume Torró, Universitat de Girona

Finançadors: Amb el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social “La Caixa” amb la col·laboració de l’ACUP. Aquest projecte també ha rebut el suport del projecte FFI2014-53050-C5-5-P de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona.

Contacte:

 • Cognoms, Nom: Cabré Ollé, Míriam
 • Telèfon: 972 418958
 • Correu electrònic: miriam.cabre@udg.edu
 • Institució: Universitat de Girona. Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Grup de Recerca Literatura Medieval