Ciències biomèdiques


Aportacions ordinàries (llibres, capítols de llibres, articles o patents):

 • Nombre d’aportacions: 5
 • Mínims per a una valoració positiva: 5 articles de rellevància i impacte alt.
 • Condicions:
  • articles publicats en revistes de qualitat contrastada o indexats en bases de dades bibliogràfiques de prestigi, i en plataformes de publicació de resultats d’investigació (Open Research Europe-ORE).
  • dels llibres i capítols de llibres es valorarà el prestigi de l’editorial, la col·lecció, si han obtingut algun segell de qualitat i les ressenyes rebudes de revistes científiques especialitzades.
  • patents en explotació demostrada mitjançant contracte de compraventa o contracte de llicència.

Aportacions extraordinàries (informes, treballs tècnics o artístics, exposicions, excavacions arqueològiques, aportacions a congressos, conjunts de dades, metodologies, programes d’ordinador, models d’aprenentatge, etc.):

 • Nombre: 2 com a màxim
 • Condicions: una de les aportacions extraordinàries pot ser un cas clínic, short communications, articles de revisió bibliogràfica, revisions sistemàtiques incloent les scoping review, exceptuant les revisions sistemàtiques amb metaanàlisi que són considerades articles d’investigació.

Cal tenir en compte que per tots el camps les aportacions que siguin:

 • articles, llibres o capítols de llibre han d’estar dipositades en un repositori institucional, temàtic o generalista, si us cal dipositar al DUGiDocs , repositori institucional de la UdG, contacteu amb biblioteca.projectes@udg.edu .
 • conjunts de dades, hauran de complir els principis FAIR i sempre que sigui possible es difondran en accés obert. Per dipositar les dades de recerca a CORA.RDR , respositori consorciat de les universitats catalanes i centres de recerca, contacteu amb biblioteca.projectes@udg.edu