Llicències Creative Commons


Les llicències Creative Commons donen opcions als autors a determinar les condicions de còpia, reproducció i modificació de la seva obra. Les obres sota llicència Creative Commons s’identifiquen per un text que indica “Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons” i la icona .

Vinculat a la llicència CC trobem:

  • Commons Deed: resum del text legal lligat a l’obra on s’indica els drets i deures que s’han d’acceptar per utilitzar-la. El podreu veure quan cliqueu damunt la icona de la llicència
  • Legal code: text legal complet en què es basa la llicència que heu triat. S’hi accedeix a partir de la pantalla del Commons Deed.

Què permeten aquestes llicències?

  • Ampliar els drets a terceres persones en les condicions que vosaltres determineu.
  • Qualsevol dels usos no permesos pot ser autoritzat expressament per l’autor o titular dels drets, de la mateixa manera que en el model de drets d’autor tradicional.

L’ampliació de drets a tercers s’atorga combinant els següents elements:

Reconeixement (Attribution):

En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

No Comercial (Non commercial):

L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Sense Obres Derivades (No Derivate Works):

L’autorització per explotar l’obra no inclou la transformació per crear una obra derivada.

Compartir Igual (Share alike):

L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Quins tipus de llicències ens podem trobar?

Reconeixement (by):

Es permet la reproducció total o parcial, la distribució,la comunicació pública de l’obra i la creació d’obre derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre que es reconegui l’autoria de l’obra original.

Reconeixement – NoComercial (by-nc):

Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. Sempre s’ha de reconèixer l’autoria de l’obra original.

Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Sempre s’ha de reconèixer l’autoria de l’obra original.

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. Sempre s’ha de reconèixer l’autoria de l’obra original.

Reconeixement – CompartirIgual (by-sa):

Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Sempre s’ha de reconèixer l’autoria de l’obra original.

Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd):

Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades. Sempre s’ha de reconèixer l’autoria de l’obra original.

Zero:

Es una eina que permet renunciar a tots els drets i ubicar una obra en el domini públic, és a dir, copiar, modificar, distribuir l’obra i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís. S’ha de tenir en compte que la Llei de Propietat Intel·lectual no permet renunciar als drets morals de l’obra.

Quina llicència Creative Commons és la més adequada per mi?
Creative Commons (CC) és una organització sense ànim de lucre que treballa per fer que sigui més fàcil compartir i reutilitzar el material creatiu. Ho fa proporcionant llicències lliures que permeten als creadors donar permís per anticipat a determinats usos del seu material. CC anima a la gent a compartir el seu treball tenint en compte que s’utilitzi la llicència adequada en cada cas, i que un mateix entengui el que significa aquesta llicència. 

CC posa a la vostra disposició eines que us ajudaran a escollir la millor llicència pel vostre treball: escollir llicència .

Aquest diagrama de flux té la intenció d’ajudar a escollir quina llicència CC ens convé més. Responent a algunes preguntes simples, ens permet triar la llicència de CC més adequada en cada cas, o si senzillament no se’n vol utilitzar cap.