Obres de domini públic


El domini públic d’una obra és la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan s’esgota el termini dels drets d’autor.

La norma general als estats membres de la Unió Europea és que una obra entra al domini públic 70 anys després de la mort de l’autor, començant efectivament l’1 de gener de l’any següent. Tanmateix, hi ha excepcions a aquesta regla que fan que el càlcul sigui força complex, el moment a partir del qual s’inicia el recompte varia segons el tipus de treball o l’autoria, i es mantenen alguns canvis entre països, com per exemple a l’Estat espanyol. A l’hora de calcular si una obra és de domini públic, hauríeu de considerar si hi ha obres dins de les quals la protecció dels drets d’autor podria caducar en una etapa posterior. Per identificar la durada del termini de protecció i el moment a partir del qual comença a funcionar, s’ha de tenir en compte el tipus de material, l’autoria i /o la primera publicació de l’obra.

Les obres que estan en domini públic es poden utilitzar i reproduir íntegrament sense l’autorització explícita de l’autor o titular dels drets d’explotació però hem de respectar-ne l’autoria i la integritat.

Quan passa a domini públic una obra?Passen a domini públic
Obres amb autor conegutAutors que han mort a partir de 1988: 70 anys a comptar des de la mort de l’autor.

Autors que han mort abans de 1988: 80 anys a comptar des de la mort de l’autor.
Enregistraments musicals50 anys a comptar des de la seva producció.
Produccions audiovisuals50 anys a comptar des de la seva producció.
Fotografies que no són pròpiament “obres fotogràfiques”25 anys a comptar des de la seva realització.

Creative Commons (CC) té una llicència, la CC0 , en què l’autor cedeix tots els drets que es puguin cedir en cada país. Però s’ha de tenir en compte que amb la llicència CC-By (només es reserva el dret d’atribució), es pot fer pràcticament el mateix que amb una obra al domini públic.

Per calcular si una obra es troba en domini públic disposeu de diferents eines: