Bones pràctiques en gestió de dades de recerca


Aquests documents han estat elaborats pel Grup de Treball de Suport a la Recerca del CSUC que està format per representants de les universitats següents: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Jaume I i Universitat de les Illes Balears.

  • Recomanacions de format : Aquest document forma part del conjunt de bones pràctiques sobre gestió de dades de recerca i fa referència a les recomanacions de formats de les dades de recerca. Conté una taula amb els formats recomanats i els formats acceptats per cada tipus de dades.
  • Drets i llicències deles dades de recerca : Aquest document forma part del conjunt de bones pràctiques sobre gestió de dades de recerca i fa referència als drets i les llicències de les dades de recerca. Conté explicacions sobre diferents llicències, i com escollir-les.
  • Citar les teves dades de recerca : Aquest document forma part del conjunt de bones pràctiques sobre gestió de dades de recerca i fa referència a com citar les dades de recerca. Conté una taula amb diferents estils de citació, la seva àrea d’estudi, l’elaboració de la cita, un exmple i, si escau, més informació.
  • Organitzar, anomenar i versionar fitxers : Aquest document forma part del conjunt de bones pràctiques sobre gestió de dades de recerca i fa referència a com organitzar, anomenar i versionar fitxers.

Més informació: