Pla de Gestió de les Dades


Un Pla de Gestió de Dades (PGD) o Data Management Plan (DMP) és un document formal, que es presenta a l’inici de la investigació, en el qual es descriu què es farà amb les dades durant i després de finalitzar la investigació i que es pot modificar si es produeixen canvis en la mateixa (IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016).

El seu propòsit és proporcionar una anàlisi dels principals elements de la política de gestió de dades que seran utilitzats pels investigadors respecte a tot el conjunt de dades que es generaran durant tot el projecte. 

El PGD o DMP ha de tractar els següents punts: Referència i nom del data set, descripció del dataset, estàndards i metadades, l’intercanvi de dades i l’arxiu i conservació (inclòs l’emmagatzematge i còpia de seguretat).

10 passos per elaborar un Pla de Gestió de Dades

Descarregar infografia: “10 passos per elaborar un Pla de Gestió de Dades
IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016.

EinaDMP  (en línia)

És una eina que ajuda a l’investigador a escriure el Pla de Gestió de Dades. Aquesta eina l’ha desenvolupada el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) basat en el model creat pel Digital Curation Centre.

Descarregar infografia: “Research Data Management Plan. Pla de Gestió de 
Dades de Recerca
“, Grup de Treball de Suport a la Recerca, CSUC, 2017

Com utilitzar la plantilla DMP (vídeo tutorial):

Com utilitzar la plantilla DMP per a doctorands (vídeo tutorial):

Altres eines per a crear i gestionar el Pla de Gestió de Dades
  • DMP Online: Digital Curation Centre (UK). Cal registrar-se. Permet editar i exportar els plans col·laborativament i modificar-los quan sigui necessari. Té una plantillas per a projectes H2020 de la Comissió Europea.
  • PGDonline: Traducció i adaptació al castellà del DMPonline feta pel Consorcio Madroño. Cal registrar-se.
  • DMP Tool: Universitat de California. Cal registrar-se. Permet compartir, editar i exportar el DMP però no disposa d’una plantilla per projectes H2020.