Protecció de dades, ètica i recerca


La informació sobre protecció de dades de caràcter personal, l’exercici de drets i de mesures de seguretat de la Universitat de Girona, les trobareu disponibles a: UdG › Protecció de dades .

La informació relacionada amb l’ètica i bioseguretat de la recerca, la trobareu disponible a: UdG > Investiga > Recerca i Innovació Responsable > Comité d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca :

Més informació: