Protecció de dades, ètica i recerca


La informació sobre protecció de dades de caràcter personal, l’exercici de drets i de mesures de seguretat de la Universitat de Girona, les trobareu disponibles a: UdG › Protecció de dades .

La informació relacionada amb l’ètica i bioseguretat de la recerca, la trobareu disponible a: UdG > Investiga > Recerca i Innovació Responsable > Comité d’Ètica i Bioseguretat de la Recerca :

En cas que calgui fer una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades, segons els supòsits que estableix l’article 35.3 de l’RGPD, podeu consultar la documentació que ofereix l’Autoritat Catalana de Protecció de dades en el seu web, “Avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades .

Més informació: