Les dades en obert


Publicar les dades de recerca en obert permet, per una banda, garantir-ne l’accés de forma lliure i universal i, per altra banda, una correcta preservació, explotació, reproducció, difusió, visibilitat i impacte d’aquestes.

A més de permetre complir amb els requisits dels organismes de finançament com ara la Comissió Europea amb els projectes d’Horitzó Europa, o els projectes del Plan estatal del Ministerio de Ciencia e innovación.

El cicle de les dades científiques

Descarregar infografia: “El cicle de les dades científiques
IIIPE Linea2 Subgrupo OA, Rebiun, 2016.