Ciència


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
American Chemical Society (ACS)
Text complet de les revistes publicades per l' ACS (American Chemical Society)
Text complet. Accés amb identificació UdG
American Institute of Physics (AIP)
Articles publicats en les 20 revistes de l'àmbit de la física que edita l'AIP (American Institute of Physics). Hi ha títols rellevants sobre acústica, química-física, física aplicada, etc.
Text complet. Accés amb identificació UdG
American Physical Society (APS)
Articles publicats en les 14 revistes de l'àmbit de la física que edita l'AIP (American Psysical Society). Són les conegudes Physical review (sèries A, B, C...).
Text complet. Accés amb identificació UdG
American Society for Microbiology
Articles publicats en les revistes de l'àmbit de la microbiologia que edita l'ASM (American society for Microbiology).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Annual Reviews: Biomedical/Life Sciences
Articles sobre l'estat de la qüestió (reviews) publicats en revistes dels àmbits de la biomedicina i de la física (també conté temàtica d'humanitats i ciències socials).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Banc de dades de biodiversitat de Catalunya
Base de dades bibliogràfica que proporciona un inventari dels elements que componen la biodiversitat a Catalunya i la identificació de la seva distribució territorial. Inclou: FloraCat, FungaCat, ArtroCAt, VertebraCat, CromoCat, LiquenCat, MoluscCat i BrioCat.
Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Gale Virtual Reference Library
Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciències pures, ciències ambientals, ciències de la salut, medicina i tecnologia.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Nature (NPG)
Articles publicats en les 16 revistes dels àmbits de la biologia i medicina, editades per Nature Publishing Group.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Royal Society of Chemistry
Articles publicats en les revistes de l'àmbit de la química i ciència de materials editades per la RSC (Royal Society of Chemistry).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Science
Text complet de la revista Science i material complementari opcional (ScienceNow, dEbates, Enhanced Perspectives, Science NetWatch Archives, etc.).
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-Books (Elsevier)
Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-journals (Elsevier)
Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SciFinder
SciFinder és una eina informàtica per fer cerques a les bases de dades de CAS (chemical abstract service) que recullen la literatura de temàtica química (síntesis química, química biomèdica, engineria química, materials, agroquímica, bioquímica i altres). La informació recollida inclou publicacions en revistes i patents. Les cerques es poden fer en base a paraules clau, estructures i també reaccions.
La primera vegada cal registrar-se aquí
Text complet. Accés amb identificació UdG
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
SpringerLink e-Books
Llibres electrònics d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SpringerLink e-journals
Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005). També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.montilivi@udg.edu o bé trucant al 972 418398