Educació


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ - XIFRES CLAU (CATALUNYA)
Dades estadístiques i indicadors educatius del territori català. Creada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Text complet. Accés lliure
Education Research at MIT
Laboratori de recerca educativa del MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Text complet. Accés lliure
ERIC
Base de dades sobre educació produïda per l'US Department of Education. Recull: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Inclou tant articles a text complet com referències bibliogràfiques amb abstract.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESPAÑA
Estadístiques en l'àmbit de l'educació, publicades pel Ministerio de Educación y formación profesional.
Text complet. Accés lliure
EURYDICE (EUROPA)
Xarxa oficial de la UE que exposa la organització dels sistemes educatius europeus i publica informes comparatius nacionals, indicadors i estadístiques educatives de tots els nivell educatius.
Text complet. Accés lliure
Graó Llibres
Portal de l'editorial Graó que permet consultar capítols de llibre. Consulteu la llista de títols. Cal un lector d'e-pub.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Graó Revistes
Portal de l'editorial Graó que permet consultar les seves revistes a text complet (més de 20.000 articles).
Text complet. Accés amb identificació UdG
INTEF
Plataforma web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formacion del Profesorado, es la unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional responsable de la integración de las TIC y la Formación del Profesorado en las etapas educativas no universitarias. Inclou recursos educatius i tecnologies educatives.
Text complet. Accés lliure
PROCOMÚN
Xarxa de recursos educatius i d'aprenentatge en obert. Creat per INTEF i iniciativa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD).
Text complet. Accés lliure
REDIE (EURYDICE ESPANYA)
Creada en 2010 pel Ministeri d'Educació d'Espanya com a mecanisme de cooperació territorial al servei de les Administracions educatives del'Estat amb el mateix propòsit que Eurydice.
Text complet. Accés lliure
Redined
Xarxa d'informació educativa: investigacions, innovacions, revistes i recursos espanyols sobre educació. REDINED posa a disposició de la comunitat educativa milers de registres bibliogràfics i documents a text complet. Es tracta d'un projecte col·laboratiu entre el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les comunitats autònomes mitjançant les conselleries o departaments d'Educació.
Text complet. Accés lliure
Teacher Reference Center
Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l'educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.barrivell@udg.edu o bé trucant al 972 418030