Ciències de la Salut


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Tipologia Contingut i accés
Banc d'imatges infermeres
Col·lecció de fotografies del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Conté imatges sobre atenció sociosantitària, atenció primària i comunitària, i atenció hospitalària.
Imatges Imatges amb llicències d'ús. Accés lliure
BiblioPRO
Base de dades de qüestionaris en castellà relacionats amb la qualitat de vida i els pacients (CVRS / PRO-Patient Reported Outcomes). Elaborada per FIMIM (Fundació IMIM del Parc de Recerca .Biomèdica de Barcelona i CIBERESP (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública). De cada qüestionari ens proporciona l'autoria, el contacte amb els autors, la font original, les referències on va ser publicat i si s'escau el text complet.
Qüestionaris validats Text complet d'alguns continguts. Accés lliure (cal registrar-se prèviament al portal)
Biblioteca Cochrane / Cochrane Library
Agrupa diverses bases de dades sobre evidència i revisions sistemàtiques en ciències de la salut, a nivell internacional. Conté referències i abstracts d'articles de revisió i articles a text complet de revisió Cochrane. Es pot accedir a la versió castellana i anglesa.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional, evidència científica i revisions sistemàtiques Text complet. Accés lliure
Biblioteca Virtual en Salud (LILACS, IBECS, ...)
Base de dades d'articles de revistes espanyoles relacionats amb les ciències de la salut....
Portals de recursos i metacercadors Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
BioMed Central Journals
Portal de publicacions "open access" de ciències de la salut (medicina, biologia, biomedicina).
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet. Accés lliure
BIPFAES: cuestionarios y escalas de valoración en salud mental. Cal registrar-se prèviament
Base de dades de qüestionaris psicomètrics en castellà relacionats amb la salut mental, la qualitat de vida i la psicologia en general. Elaborada per la companyia farmacèutica espanyola FAES FARMA. De cada qüestionari ens proporciona l'autoria, la descripció, la bibliografia relacionada i el text complet.
Qüestionaris validats Text complet. Accés lliure (cal registrar-se prèviament al portal)
CINAHL
Base de dades internacional d'infermeria i de ciències de la salut, distribuïda per EBSCO. Nom desenvolupat: Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature. Conté referències i abstracts d'articles, monografies, tesis, ponències i comunicacions, publicats majoritàriament en anglès.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Cuidatge
Base de dades d'infermeria i salut, elaborada per la Biblioteca de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Conté referències de les revistes publicades en català i castellà des de l'any 1993.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Referències bibliogràfiques. Accés lliure
Cuiden Plus/ CiberIndex
Base de dades d'infermeria, de la fundación INDEX. Forma part del portal CiberIndex. Dins d'aquest portal CiberIndex, també s'hi poden consultar diverses revistes a text complet (per ex: Index de enfermería) i el factor d'impacte Cuiden Citación.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DECS (Descriptores en Ciencias de la Salud)
Diccionari de paraules claus o descriptors elaborat per la Biblioteca Virtual en Salud en tres idiomes: castellà, anglès i portuguès. Tradueix del castellà i / o portuguès als descriptors en anglès del MESH.
Diccionaris, tesaurus i enciclopèdies Text complet. Accés lliure
DEMCAT. Diccionari enciclopèdic de medicina (versió de treball)
Conté més de 75.000 fitxes sobre terminologia mèdica. Cada fitxa inclou el terme i definició en català i, en la majoria de casos, també els termes equivalents en altres llengües.
Diccionaris, tesaurus i enciclopèdies Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Enferteca
Portal d’informació sobre infermeria en castellà del Grupo Paradigma i de Difusión Avances de Enfermería. Abarca tots els temes i especialitats: administració i gestió, anatomia i fisiologia, cures intensives, infermeria comunitària i salut pública, cures pal·liatives, geriatria, materno-infantil, medico-quirúrgica, pediatria, psiquiatria i salut mental, ètica i legislació, farmacologia, nutrició i urgències. Conté uns 100 llibres (alguns d’ells, referenciats dins les assignatures docents dels Estudis en Infermeria) i 7 revistes (Metas de enfermería, Ridec, Enfermería en cardiología, Educare 21, Matronas hoy, Aladefe i Enfermería del trabajo). El cercador “encuentr@” integra els diferents tipus d’informació a text complet: llibres, capítols de llibre, revistes, articles de revista, guies pràctiques, tècniques i procediments.
Portals de recursos i metacercadors Text complet. Accés amb identificació UdG
Enfispo
Base de dades d'articles relacionats amb temes d'infermeria, fisioteràpia i podologia, elaborada per la Universidad Complutense de Madrid.
Conté referències i abstracts d'articles de revistes espanyoles.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Referències bibliogràfiques. Accés lliure
Epistemonikos
Base de dades internacional sobre medicina basada en l'evidència i la presa de decisions. Conté referències i abstracts d'articles de revisions sistemàtiques extretes de PubMed, de la Biblioteca Cochrane i d'altres bases de dades.
Portals de recursos, metacercadors i evidència científica Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Fisterra: Atención Primaria en la Red
Portal amb guies clíniques (classificades per especialitats), imatges, algoritmes, descripció de casos clínics, llibres, eines (Calcumed, Calcuvac, ...), alertes farmacològiques, butlletins, etc
Portals de recursos, metacercadors, guies de pràctica clínica i preguntes clíniques Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Free Medical Journals
Directori de més de 4.000 títols de revistes de salut, classificades per especialitats.
Portals de recursos i metacercadors Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
guiasalud.es
Portal de guies de pràctica clínica i altres recursos relacionats, publicades a Espanya i en diferents idiomes. Elaborat pel Sistema Nacional de Salud (SNS). Conté també referències de GPC d'altres països.
Guies de pràctica clínica Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Health Evidence
Base de dades de revisions sistemàtiques sobre salut pública gestionada per la McMaster University (Canadà).
Distingeix tres categories de revisions: strong, moderate o weak.
Evidència científica Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
HON Select
Diccionari i portal de recursos acreditats (HON Code) en diferents idiomes: anglès, francès, alemany, castellà, portuguès, italià i neerlandès. Tradueix les paraules claus del MESH.
Diccionaris, tesaurus i enciclopèdies Text complet. Accés lliure
IBECS
Base de dades de ciències de la salut, elaborada per l'Instituto de Salud Carlos III i BIREME.
Conté referències i abstracts d'articles de revistes espanyoles des de l'any 2000.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
ICMJE (Vancouver): text original dels exemples
Samples of Formatted References for Authors of Journal Articles (actualitzacions recents)
Estil de citació bibliogràfica Text complet. Accés lliure
ICMJE (Vancouver): traducció de Fisterra-Elsevier
Estilo de Vancouver: Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas (actualitzacions recents)
Estil de citació bibliogràfica Text complet. Accés lliure
ICMJE (Vancouver): traducció de UAB
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una publicación biomèdica

Incorpora la traducció dels “Requisitos de Uniformidad: Ejemplos de referencias” (revisada el 2012).
Estil de citació bibliogràfica Text complet. Accés lliure
ICMJE (Vancouver): text original
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals

Recomanacions per confeccionar i publicar treballs de recerca a les revistes científiques. Elaborades per ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors. Per l’estil de citació bibliogràfica, recomanen consultar a partir d’ara el manual “Citing Medicine”. Actualitzacions recents.
Estil de citació bibliogràfica Text complet. Accés lliure
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
Joanna Briggs Institute (JBI ConNECT+)
Nom desenvolupat: Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics / Red Clínica de Evidencia online sobre Cuidados. Portal de recursos relacionats amb la pràctica clínica basada en l'evidència (PCBE).
Portals de recursos, metacercadors i evidència científica Referències bibliogràfiques i text complet d'alguns continguts. Accés lliure (Cal registrar-se prèviament al portal)
LILACS: Literatura Latinoamericana de Información en Ciencias de la Salud
Base de dades de biomedicina i ciències de la salut, elaborada per BIREME.
Conté referències i abstracts d'articles de revistes, tesis i capítols de llibre, etc. de països llatinoamericans. En castellà, portuguès i anglès.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
MEDES
Base de dades elaborada per la Fundación Lilly.
Conté referències d’articles publicats en les revistes espanyoles de ciències de la salut.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
MedlinePlus
Portal dels Instituts Nacionals de Salut, adreçat a pacients i familiars. Elaborat per la National Library of Medicine (EUA).
Diccionaris, tesaurus i enciclopèdies Text complet. Accés lliure
MESH (Medical Subject Headings)
Thesaurus de la base de dades PubMed, elaborat per la NLM (U.S. National Library of Medicine).
Diccionaris, tesaurus i enciclopèdies Text complet. Accés lliure
NCI Visuals Online
Repositori d'imatges del National Cancer Institute.
Conté fotografies, il·lustracions i vídeos relacionats amb el càncer
Imatges Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
NICE
Portal amb recursos basats en l'evidència sobre promoció de la salut, prevenció, pràctica clínica,...
Portals de recursos i metacercadors Text complet. Accés lliure (cal registrar-se prèviament al portal)
NICE Guidance
Conté guies de pràctica clínica i altres guies amb evidència sobre atenció social, salut pública, etc. elaborades pel National Institute for Health and Care Excellence.
Evidència científica i Guies de pràctica clínica Text complet. Accés lliure
NICE Pathways
Conté diagrames de flux interactius per a la presa de decisions en salut elaborats pel National Institute for Health and Care Excellence.
Evidència científica Text complet. Accés lliure
NLM: text original
Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers

Manual de l’estil de citació NLM, elaborat per la National Library of Medicine d’EUA. Versió evolucionada i actualitzada de l’estil de citació Vancouver 2a edició de 2007, amb actualitzacions recent.
Estil de citació bibliogràfica Text complet. Accés lliure
Open-i: Open Access Biomedical Image Search Engine
Repositori de la NLM que recull abstracts i imatges procedents de recursos biomèdics d'accés obert (PubMed, Indiana University Hospital Network, The Orthopedic Surgical Anatomy Teaching Collection, Images from the History of Medicine, MedPix).
Conté fotografies, radiografies, MRI, imatges de microscopi, ultrasons, vídeos, gràfics, etc.
Imatges Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
PEDro: Physiotherapy Evidence Database
Base de dades sobre fisioterapia basada en l'evidència. Conté assaigs aleatoris controlats, revisions sistemàtiques i guies de pràctica clínica.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional i evidència científica Text complet. Accés lliure
PLoS Medicine
ortal de publicacions mèdiques, publicades per la Public Library of Science. Conté 36 col·leccions d'especialitats diverses: medicina social, immunologia clínica, salut mental, epidèmies, etc.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional, portals de recursos i metacercadors Text complet. Accés lliure
PortalCLÍNIC
Portal per a pacients i familiars elaborat per l'Hospital Clínic de Barcelona.
Conté informació sobre malalties, procediments i proves diagnòstiques. Inclou experiències dels propis pacients.
Portals d'educació per a la salut Text complet. Accés lliure
PREEVID
Base de dades de preguntes clíniques amb evidència. (Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia). Conté més de 2.000 preguntes. Estructura: Pregunta, Resposta, Referències, Preguntes relacionades.
Preguntes clíniques Text complet. Accés lliure
PROQOLID . Cal registrar-se prèviament
Base de dades de qüestionaris clínics relacionats amb la salut, la patologia, els pacients, els cuidadors. Elaborada per l'associació francesa Mapi Research Trust. De cada qüestionari ens proporciona l'autoria i les referències bibliogràfiques on va ser publicat.
Qüestionaris validats Referències bibliogràfiques. Accés lliure (cal registrar-se prèviament al portal)
PsycINFO
Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Public Health Image Library (PHIL)
Biblioteca d'imatges de salut pública del CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
Conté fotografies, il·lustracions i vídeos sobre grip, desastres naturals, salut ambiental, bioterrorisme, imatges EM, etc.
Imatges Imatges en domini públic i amb llicències d'ús. Accés lliure
PubMed Clinical Queries
Apartat de la base de dades PubMed que ens permet agrupar els articles en 3 filtres diferents: Clinical Study Categories ; Systematic Reviews ; Medical Genetics. Els articles de revisió bibliogràfica sistemàtica d’un tema, els trobarem dins de “Systematic Reviews”.
Revisions sistemàtiques i Preguntes Clíniques Referències bibliogràfiques i text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
PubMed Medline
Base de dades internacional de medicina i ciències de la salut (citacions bibliogràfiques d'articles), elaborada per la NLM (U.S. National Library of Medicine). Conté referències i abstracts d'articles de diferents BBDD com el MEDLINE, el tesaurus MESH, la llista de revistes incloses amb Journals in NCBI Databases,etc
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet. Accés amb identificació UdG
Scielo (Scientific Electronic Library Online)
Accés gratuït a revistes científiques espanyoles i llatinoamericanes d'àmbit multidisciplinar, especial incidència en les Ciències de la Salut.
Bases de dades d'articles d'àmbit espanyol i llatinoamericà Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
The Cancer Imaging Archive (TCIA)
Repositori d'imatges mèdiques relacionades amb el càncer.
Conté imatges DICOM i altres dades complementàries (anàlisi dels resultats, dades clíniques, dades genòmiques, etc.) de diferents estudis de casos de càncer.
Imatges Imatges amb llicències d'ús. Accés lliure
Trip Database
Cercador sobre continguts basats en l'evidència (articles, guies, imatges, vídeos, cursos educatius, fullets per a pacients, ...). Cercador que facilita la pràctica dels professionals sanitaris. Cercador seguint la pregunta PICO.
Portals de recursos i metacercadors, evidència científica, revisions sistemàtiques, guies de pràctica clínica i preguntes clíniques Referències bibliogràfiques i Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Bases de dades d'articles d'àmbit internacional Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.campuscentre@udg.edu o bé trucant al 972 418349