Dret


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
Aranzadi (Aranzadi Instituciones)
Selecció de Base de dades que ofereix legislació i jurisprudència estatal, autonòmica i europea a text complet i informació de caracter doctrinal.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Aranzadi e-libros (THOMSON REUTERS PROVIEW)
Selecció de monografies i codis electrònics de les editorials Aranzadi, Civitas i LexNova accessibles a través de la plataforma Thomson Reuters ProView.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Base de datos de dictámenes del Consejo de Estado
Dictàmens del Consejo del Estado aprovats des del 07/05/1987 fins a l'actualitat i Inventario de fondos de ultramar (1853-1903).
Text complet. Accés lliure
Boletín Oficial del Estado (BOE)
Portal de legislació i jurisprudència oficial de l'Estat Espanyol i autonòmic. D'actualització diària, conté: cercador a les diferents seccions del BOE, col·lecció històrica, codis de legislació gratuïts, revistes i el BOE a la carta mitjançant registre personal (cerques preferides i serveis d'alerta).
Text complet. Accés lliure
Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
Proporciona els actes jurídics, publicats per províncies, de les empreses inscrites al Registre Mercantil des de 2001, així com anuncis i avisos legals de les seves activitats.
Text complet. Accés lliure
Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP)
Portal dels edictes de l'administració local (Ajuntaments, Consells comarcals, Consorcis i organismes autònoms) i de la administració de justícia (jutjats d'instrucció, social, de 1ª Instància i Processal d'execució) de la província de Girona des de 1834.
Text complet. Accés lliure
Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ)
Portal de l'administració de justícia de l'estat espanyol. Recull les activitats i la jurisprudència del Tribunal Suprem, de l'Audiència Nacional i Tribunals Superiors de Justícia. Amb notícies judicials, serveis i un recull de temes relacionats amb la judicatura.
Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Portal de legislació i jurisprudència oficial de Catalunya des de 1977. D'actualització diària el portal conté: cercador a les diferents seccions del DOGC, col·lecció republicana i de l'exili, el DOGC al mòbil, Twitter i els serveis d'informació del DOGC mitjançant registre personal (cerques preferides i serveis d'alerta).
Text complet. Accés lliure
eBook Collection (EBSCOhost)
Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Eur-Lex
Portal d'accés al dret de la Unió Europea: DOUE, tractats, legislació, jurisprudència, preguntes parlamentàries, acords internacionals, aplicacions nacionals de les directives comunitàries i procediments legislatius. Accés als repertoris (legislació comunitària per temes) i a tota la documentació de les institucions i organismes de la UE. "Mi EUR-lex" permet tenir un espai personal per guardar cerques i alertes.
Text complet. Accés lliure
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
Inese DATA (antic SegurDoc: base de datos jurídica de seguros y RC)
Base de dades espanyola per a professionals de les assegurances: notícies, reportatges, ponències, estudis, estadístiques, informes anuals, productes, legislació i jurisprudència.
Text complet. Accés lliure
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
JSTOR
Repositori virtual de revistes impreses publicades per institucions diverses, escanejades per a ser consultables en format d'imatge en pdf o tiff. : Arts & Scienes I-XV, Business IV, Ecology & Botany II, Hebrew Journal Ireland, etc.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Latindex: directorio de revistas
Base de dades multidisciplinar i de lliure accés que dóna informació bibliogràfica i/o enllaç al text complet de publicacions periòdiques científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Legislació ambiental
Base de dades del Departament de Medi Ambient de la Generalitat que recull a text complet la legislació catalana, espanyola i comunitària sobre temes ambientals.
Text complet. Accés lliure
My News Online: Recull de Premsa
Base de dades de premsa que s'actualitza diàriament. Buida la majoria de diaris catalans i espanyols, algunes revistes d'economia i diaris internacionals.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Nexis Uni® (LexisNexis Academic)
Base de dades d'informació legal, econòmica i d'actualitat. Especialitzada en legislació dels EEUU, Anglaterra i la Unió Europea. Inclou el text complet de moltes revistes i diaris tant especialitzats com generals.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Taylor & Francis (Inclou Informa Healthcare)
Revistes editades per Taylor and Francis a text complet, d'abast multidisciplinar. A partir de setembre 2015 inclou les revistes editades per l'editorial Informa Healthcare que ara s'ha fusionat amb Taylor & Francis.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Tirant. Biblioteca virtual
Accés a llibres electrònics d'àmbit jurídic (més de 5.000 títols) de l'editorial Tirant Lo Blanc. Es recomana que us creu un compte personal que us permetrà fer anotacions i imprimir. En el visualitzador de pdf si no el carrega, cliqueu l'opció: "Abrir con HTML5".
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.montilivi@udg.edu o bé trucant al 972 418398