Tecnologia


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
ArXiv.org
Dipòsit digital amb més de 480.000 e-prints d' accés obert i gratuït, recopilats per la Cornell University dels Estats Units. L' objectiu del dipòsit és el d' augmentar l' accés i la visibilitat a la producció científica en els camps de la física, la matemàtica, la informàtica, la biologia quantitativa i l' estadística.
Text complet. Accés lliure
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Directindustry
Plataforma que conté informació de més de 406.821 productes industrials i que permet accedir a múltiples catàlegs d'empreses, demanar pressupost de productes, obtenir documentació tècnica de productes, obtenir avisos de nous productes i rebre monogràfics específics.
Text complet. Accés lliure
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Food Science & Technology Abstracts (FSTA)
Base de dades bibliogràfica sobre tecnologia dels aliments, química alimentària, nutrició ... Conté informació de revistes científiques, patents, llibres, actes de congressos, informes, tesis, etc.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Gale Virtual Reference Library
Col·lecció de 40 enciclopèdies i obres de referència en ciències pures, ciències ambientals, ciències de la salut, medicina i tecnologia.
Text complet. Accés lliure
IEEE Xplore
Text complet a articles, normes i actes de congressos publicats i editats per IEEE/IEE.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Inspec
Base de dades de referències bibliogràfiques de revistes i actes de congressos dins l'àmbit de les enginyeries i la física. Indexa referències d’enginyeria informàtica, industrial, civil, de telecomunicacions, elèctrica i electrònica, energies, materials i metal·lúrgia, bioenginyeria, gestió de residus, física o de producció i manufacturacio . Amb una àmplia cobertura des de 1969 fins l’actualitat. Inclou l’accés INSPEC Analytics, eina per mesurar i comparar la producció científica de les institucions orientades a la recerca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
Versió electrònica a text complet de la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Llibres digitals UPC (editats fins el 2010 per Edicions UPC)
Col·lecció de materials acadèmics a text complet sobre: arquitectura, òptica, nàutica, organització d'empreses i enginyeries. Editats fins el 2010 per Edicions UPC, d'accés restringit als usuaris de la UdG.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Llibres UPC
Col·lecció de llibres digitals creats per autors de la Universitat Politècnica de Catalunya per impulsar i facilitar la creació de continguts digitals de suport a la docència i a la recerca. Inclou també llibres d'accés lliure: editats per IDP o altres unitats de la UPC, dels quals se'n pot fer els usos detallats a la llicència que tenen assignada.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-Books (Elsevier)
Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-journals (Elsevier)
Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SciFinder
SciFinder és una eina informàtica per fer cerques a les bases de dades de CAS (chemical abstract service) que recullen la literatura de temàtica química (síntesis química, química biomèdica, engineria química, materials, agroquímica, bioquímica i altres). La informació recollida inclou publicacions en revistes i patents. Les cerques es poden fer en base a paraules clau, estructures i també reaccions.
La primera vegada cal registrar-se aquí
Text complet. Accés amb identificació UdG
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
SpringerLink e-Books
Llibres electrònics d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SpringerLink e-journals
Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005). També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.montilivi@udg.edu o bé trucant al 972 418398