Psicologia


Us oferim des d’un únic punt d’accés, una selecció de recursos bibliogràfics i serveis documentals de suport a la recerca .

Recurs Descripció Contingut i accés
Dialnet
Base de dades multidisciplinar, elaborada per la Universidad de La Rioja i en col·laboració amb altres universitats. Conté referències i abstracts d'articles de revista, tesis, llibres,...
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Accés gratuït al text complet d'articles publicats en milers de revistes científiques i acadèmiques. És multidisciplinar i d'abast internacional.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
eBook Collection (EBSCOhost)
Portal de llibres electrònics en llengua anglesa d'humanitats, ciències socials i també novel·la, ciència-ficció.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ERIC
Base de dades sobre educació produïda per l'US Department of Education. Recull: Resources in Education (RIE) i Current Index to Journals in Education (CIJE). Inclou tant articles a text complet com referències bibliogràfiques amb abstract.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Free Medical Journals
Directori de més de 4.000 títols de revistes de salut, classificades per especialitats.
Text complet. Accés lliure
Health & Medical Collection (antic ProQuest Medical Complete)
Base de dades d'articles de revista a text complet; inclou l'accés a les descripcions i resums de MEDLINE. És la fusió de ProQuest Medical Library i ProQuest Research Library - Health Module.
Text complet. Accés amb identificació UdG
InDICEs-CSIC (inclou antigues ISOC, IME i ICYT)
Informació y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) és un recurs bibliogràfic multidisciplinari que recull i difon els articles d'investigació publicats en revistes científiques espanyoles.
Text complet d'alguns continguts. Accessible des del Campus UdG
Ingentaconnect.com (Ingenta)
Base de dades multidisciplinar que inclou referències bibliogràfiques i/o accés al text complet d'articles de revistes acadèmiques i científiques.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Oxford Journals
Accés al text complet de les revistes editades per Oxford University Press d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Archive Online. PAO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials. Accés a arxius retrospectius en text complet d'arts, ciències socials i humanitats.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Periodicals Index Online. PIO
Base de dades bibliogràfica i de sumaris sobre humanitats i ciències socials.Abans coneguda com PCI Full Text.
Text complet. Accés amb identificació UdG
PsycINFO
Base de dades bibliogràfica de l'American Psychological Association que conté cites i resums d'articles de revista, llibres, tesis doctorals i informes.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
PubMed Medline
Base de dades internacional de medicina i ciències de la salut (citacions bibliogràfiques d'articles), elaborada per la NLM (U.S. National Library of Medicine). Conté referències i abstracts d'articles de diferents BBDD com el MEDLINE, el tesaurus MESH, la llista de revistes incloses amb Journals in NCBI Databases,etc
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
PubPsych
Sistema de recuperació d'articles de psicologia amb un enfocament europeu. Buida les següents fonts d'informació: ERIC, MEdline, ISOC-Psicologia, NARCIS, PsychData, Psycindex, Norart, PsychOpen, Pascal.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert
Dipòsit cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. RACO és un projecte del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, del Centre de Supercomputació de Catalunya, de la Biblioteca de Catalunya i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Recolecta. Recolector de ciencia abierta
Aquest portal és una iniciativa de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT), que té com a objectiu promoure la publicació en accés obert dels treballs d'investigació que es desenvolupen en les diferents institucions acadèmiques espanyoles i facilitar-ne la utilització i visibilitat al mateix temps que proporciona eines per facilitar el desenvolupament de dipòsits digitals.
Text complet d'alguns continguts. Accés lliure
Sage
Accés al text complet de les revistes electròniques de SAGE Publications. En la majoria dels títols l'accés és de 2006 fins 2012.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-Books (Elsevier)
Llibres electrònics a text complet bàsicament de ciències,enginyeries i medicina.
Text complet. Accés amb identificació UdG
ScienceDirect e-journals (Elsevier)
Portal de revistes electròniques publicades per Elsevier. Inclou les revistes publicades anteriorment per Academic Press, North Holland, Pergamon, Harcourt Health Sciencies i altres editors.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SCOPUS (Elsevier)
Base de dades bibliogràfica, produïda per Elsevier, que engloba resums i referències de literatura científica, tècnica, mèdica, de ciències socials i d'humanitats. També inclou eines d'anàlisi de la recerca científica i els índexs d'impacte Scimago Journal Rank i Source-Normalized Impact per Paper.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
SpringerLink e-Books
Llibres electrònics d'abast multidisciplinar.
Text complet. Accés amb identificació UdG
SpringerLink e-journals
Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors, entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des del 2005). També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies Lecture Notes in Computer Science (LNCS). Inclou les subcol·leccions Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) i Lecture Notes in Bioinformatics (LNBI).
Text complet. Accés amb identificació UdG
Taylor & Francis (Inclou Informa Healthcare)
Revistes editades per Taylor and Francis a text complet, d'abast multidisciplinar. A partir de setembre 2015 inclou les revistes editades per l'editorial Informa Healthcare que ara s'ha fusionat amb Taylor & Francis.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Teacher Reference Center
Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l'educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Web of Science (inclou Arts&Hum,Science,Social C Index,Proceedings: Science,Social,C.ChemicaI,I Chem)
Base de dades bibliogràfica amb referències a articles publicats en revistes de diferents àmbits temàtics: ciències, ciències socials, arts i humanitats.
Text complet d'alguns continguts. Accés amb identificació UdG a través de la icona "Consulta'l"
Wiley Online E-Books
Accés en els llibres electrònics de l'editorial Wiley subscrits per la biblioteca.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Wiley Online Journals
Text complet de les revistes editades per les editorials John Wiley & Sons Inc. i Blackwell Publishing.
Text complet. Accés amb identificació UdG
Generated by wpDataTables

Contacteu amb els bibliotecaris-documentalistes i us assessoraran sobre quins són els recursos més adients per la vostra cerca, ús de paraules clau, com crear alertes, consultar l’índex d’impacte, etc.

Enviant un correu electrònic a:  biblioteca.barrivell@udg.edu o bé trucant al 972 418030