Nom i filiació d’autoria


La visibilitat de la producció científica és important tant per conèixer l’activitat científica dels investigadors com de la mateixa universitat. En signar les publicacions i treballs científics és important la normalització de noms, cognoms i filiacions per evitar el que es coneix com a dispersió científica.

És important que controleu tot el que aneu publicant i vigileu que les autories estiguin ben assignades, per aquest motiu cal que tingueu clara la normalització dels noms dels autors.

El Ple del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT), ha emès dues recomanacions en relació a les afiliacions múltiples en revistes científiques i a l’afiliació institucional en les publicacions científiques:

Al seu torn, el Comité Español de Ética de la Investigación, a l’octubre de 2023 també ha emès un informe on interelaciona l’autoria, la filació, l’entitat i les bones pràctiques en la recerca.

Si necessiteu més informació, podeu contactar amb: biblioteca.procestecnic@udg.edu

Com signar un article

Normalització dels noms dels autors

Recomanacions basades en la proposta de la International Registry for Authors (IRALIS ) per establir unes pautes mínimes, sempre flexibles:

Noms

 • Nom de pila desenvolupat, no inicials.
 • Noms de pila compostos, es poden unir amb guionet.
 • NO abreujar Maria amb Mª, millor M.

Cognoms

 • Usar els dos cognoms, es recomana l’ús del guionet.
 • Es desaconsella l’ús de i/y entre els dos cognoms.
 • Els cognoms compostos es poden unir amb guionets, treure o no la partícula (de, el).
 • Conservar accents, NO abreujar: Fdez., Rguez.

Més d’un autor en un mateix treball científic

Tot i tenir present que el nombre d’autors i l’ordre és important, no hi ha un únic criteri. Les recomanacions en aquests casos serien:  

 • El primer signant té un paper clau en la investigació: redacta i revisa el manuscrit.
 • El darrer autor pot ser investigador sènior: aporta rigorositat i suport a la investigació.
 • Utilitzar agraïments per reconèixer aportacions secundàries.

Normalització dels noms dels centres de treball

S’ha de tenir en compte que el centre de treball de l’investigador dóna: visibilitat, fiabilitat en els indicadors bibliomètrics sobre productivitat, impacte, rànquing i prestigi. Per aquest motiu és important tenir clar com incloure l’afiliació en els documents científics. L’ordre seria el següent:

 • Nom del grup.
 • Departament o institut (nom complet i acrònim).
 • Institució de la qual depèn, adreça postal, ciutat.

Les recomanacions per la tria del nom del centre serien:

 • Nom del centre de treball en la llengua original.
 • A més, en anglès si la institució té el nom normalitzat i acceptat.
 • En el cas de centres mixts depenent de diverses institucions, especificar-les totes.

​Universitat de Girona, és l’ús correcte del nom de la universitat. Pels noms dels departaments, facultats, escoles, instituts i centres de recerca, consulteu el Nomenclator de la Universitat de Girona  (UdG), català-castellà i anglès.

Exemple 1

José Maria Moreno-Navarreteª, Francisco José Ortega, Judit Bassols, Antoni Castro, Wifredo Ricart and José Manuel Fernández-Realª. Association of Circulating Lactoferrin Concentration and 2 Nonsynonymous LTF Gene Polymorphisms with Dyslipidemia in Men Depends on Glucose-Tolerance Status

+Author Affiliations

Unit of Diabetes, Endocrinology and Nutrition, Institut d’Investigació Biomédica de Girona, and CIBER Fisiopatologia Obesidad y Nutricion (CB06/03/010), Instituto de Salud Carlos III, Girona, Spain.

+ªAddress correspondence to these authors at:

Unit of Diabetes, Endocrinology and Nutrition, Hospital de Girona “Dr Josep Trueta”, ctra. França s/n, 17007 Girona, Spain. Fax 34-972-227 443; e-mail uden.jmfernandezreal@htrueta.scs.es.(J.M.F.-R.), h416ummn@htrueta.scs.es (J.M.M.-N.)

Exemple 2

J. Comas, E. Meabe, L. Sancho, G. Ferrero, J. Sipma, H. Monclús and I. Rodriguez-Roda. “Knowledge-based system for automatic MBR control”. Water science & Technology. Vol. 62, nº 12 (2010) : p. 2829-2836

Laboratory of chemical and Environmental Engineering (LEQUiA), University of Girona, Campus Montilivi s/n, E-17071 Girona, Catalonia, Spain E-mail: quim@lequia.udg.cat

ICRA-Catalan Institute of Water Research, Parc Cientific i Tecnològic de la Universitat de Girona, Edifici H2O Emili Grahit 101, 17003 Girona, Spain

Section of Environmental Engineering, CEIT and Tecnum (University of Navarra), Paseo de Manuel Lardizábal 15, E-20018, Donostia-San Sebastian, Spain © IWA Publishing 2010 doi:10.2166/wst.2010.693