TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)


Tesi: publicació i visibilitat
Dades TDX

Total de tesis de la Universitat de Girona a TDX (febrer 2021): 1.441. Tesis entrades recentment .

Tesis de la Universitat de Girona més consultades a TDX:

 • Desenvolupament de mètodes de predicció de soroll i anàlisi de l’impacte acústic produït pel trànsit viari i el ferrocarril en la ciutat de Girona. Joaquim Ruiz FluviàDirigida per Josep Arnau i Figuerola
 • Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero.Lucero M. Zamora Rodríguez. Dirigida per Carmen Carretero i Dolors Parés
 • Customer satisfaction in the banking industry: a comparative study of Ghana and Spain. Aborampah Amoah-Mensah. Dirigida per Martí Casadesús i Carme Saurina
 • Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente acidificados mediante técnicas moleculares. Belén Martín Juárez. Dirigida per Marta Hugas i M. Teresa Aymerich
 • Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que ingresan en la carrera de Agronomía en las facultades de Montaña del Escambray. María    Gessa Gálvez, Meybol.Dirigida per  Paco Jiménez Martínez
 • La presión laboral tendenciosa (Mobbing). Ramón Gimeno Lahoz. Dirigida per Eduardo Rojo Torrecilla

Departaments de la Universitat de Girona amb més tesis consultades a TDX:

Publicar a TDX i DUGi

En el moment de sol·licitar el títol de doctor a l’Escola de Doctorat, segons la normativa pròpia de la Universitat de Girona i la normativa estatal, caldrà dipositar la tesi en un repositori institucional – TDX i DUGi:

Article 14.5 del RD 99/2011

Article 11 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona

Article 7 dels Criteris de format de la tesi doctoral a la Universitat de Girona i de presentació de tesis en format electrònic

Des d’Escola de Doctorat se us facilitarà la informació per la publicació de la tesi a TDX/DUGi. Caldrà que lliureu: 

 1. CD-ROM amb el text complet de la tesi doctoral en format PDF o altres formats compatibles com ara Word, PS, HTML, etc.
 2. Document “Publicació de la tesi doctoral en el repositori consorciat TDX i en el repositori de la Universitat de Girona DUGi” signat (cat  /cast /eng )
 3. Formulari TDX : document de Word que heu d’omplir amb les dades que constaran a la fitxa del repositori (adreça electrònica, director de la tesi, data de lectura, paraules clau, resum català i anglès).

La publicació de la tesi a TDX, no és incompatible amb la publicació de la tesi doctoral en altres formats/suports/editorials.

Tesis per compendi d’articles:

 • Revisió de les polítiques de copyright i autoarxiu dels editors de cadascun dels articles inclosos a la tesi per saber si permeten difondre’ls en accés obert en un repositori institucional (o bé només abstract, referència bibliogràfica i DOI).
 • Articles submitted, en revisió o en preparació inclosos a la tesi, s’extreu sempre el text complet i es deixa al fitxer pdf disponible a TDX només abstract o introducció. 
 • S’informa sempre als autors de les tesis com es procedeix en cada cas per correu electrònic.

Si ja disposeu del títol de Doctor per la Universitat de Girona i desitgeu publicar la vostra tesi doctoral a TDX, des de l’Escola de Doctorat us facilitaran la informació i des de la Biblioteca gestionarem dades i fitxers per fer-ho possible.

Adreceu-vos a:

Escola de Doctorat
Telèfon: 972 41 80 48
angels.carreiro@udg.edu

Preguntes més freqüents  (TDX)

Normatives i procediments  (Escola de Doctorat)

Drets d’autor

Una tesi doctoral és un treball de recerca i d’aportacions personals. 

Cal protegir els drets d’autor: ser reconegut com autor de l’obra, i tenir els drets d’explotació que vol dir autoritzar-ne, o no, l’ús. 

Cal assegurar que es fa un ús correcte i legal de les obres: crear, modificar, citar, consultar, reproduir i difondre.

En el document “Publicació de la tesi doctoral en el repositori consorciat TDX i en el repositori de la Universitat de Girona DUGi” (cat  /cast /eng ) els autors heu d’escollir les condicions de difusió de la tesi: Tots els drets reservats o bé una llicència Creative Commons.

Tots els drets reservats: per qualsevol ús de l’obra fora de la còpia privada, citació i usos educatius i de recerca concrets caldrà que l’usuari contacti amb l’autor per demanar-li permís. Aquesta és l’opció més utilitzada si es vol donar un ús més comercial a la tesi com per exemple publicar amb una editorial.

Llicències Creative Commons (CC) : els usos que es permeten són el mateixos que amb “Tots els drets reservats”, sempre reconeixent l’autoria però sense necessatat de demanar permís a l’autor. L’autor quan escull la llicència ja ho autoritza.

Repositoris de tesis doctorals
 • DUGiDocs : repositori institucional de documents de la Universitat de Girona. Les tesis entrades a TDX estan totes disponibles dins la comunitat DUGiDocs – Recerca
 • TDX  (Tesis Doctorals en Xarxa): tesis doctorals a text complet llegides a les universitats catalanes.
 • Dialnet : tesis doctorals de les universitats espanyoles, incloses les de TDX.
 • DART-Europe E-Theses Portal :  portal de tesis europeu amb accés a més de 823.000 tesis en accés obert de més de 620 universitats fe 28 països europeus, incloses les de TDX.
 • OpenAire : portal de cerca d’accés obert a Europa (Open Access Infraestructure for Research in Europe). Accés a més de 1.590.000 tesis)
 • Open Access Theses and Dissertations : portal de tesis a nivell mundial, de més de 1000 universitats i institucions de recerca.
 • Teseo : conté  informació sobre tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles des de 1976. Permet la consulta de la fitxa de tesis, que inclou un resum, així com fer cerques per autor, títol, director de la tesi, universitat on s’ha llegit, etc. No és a text complet però redirigeix al repositori on està dipositada i és consultable la tesi.