TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)


Tesi: publicació i visibilitat
Dades TDX

Total de tesis de la Universitat de Girona a TDX (novembre 2021): 1.443. Tesis entrades recentment .

Tesis de la Universitat de Girona més consultades a TDX:

 • Desenvolupament de mètodes de predicció de soroll i anàlisi de l’impacte acústic produït pel trànsit viari i el ferrocarril en la ciutat de Girona. Joaquim Ruiz FluviàDirigida per Josep Arnau i Figuerola
 • Aislamiento, identificación y conservación de cultivos de bacterias lácticas antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero.Lucero M. Zamora Rodríguez. Dirigida per Carmen Carretero i Dolors Parés
 • Customer satisfaction in the banking industry: a comparative study of Ghana and Spain. Aborampah Amoah-Mensah. Dirigida per Martí Casadesús i Carme Saurina
 • Estudio de las comunidades microbianas de embutidos fermentados ligeramente acidificados mediante técnicas moleculares. Belén Martín Juárez. Dirigida per Marta Hugas i M. Teresa Aymerich
 • Estrategia educativa para la motivación profesional de los estudiantes que ingresan en la carrera de Agronomía en las facultades de Montaña del Escambray. María    Gessa Gálvez, Meybol.Dirigida per  Paco Jiménez Martínez
 • La presión laboral tendenciosa (Mobbing). Ramón Gimeno Lahoz. Dirigida per Eduardo Rojo Torrecilla

Departaments de la Universitat de Girona amb més tesis consultades a TDX:

Publicar a TDX i DUGi

Seguint la normativa estatal les tesis doctorals s’han de publicar obligatòriament en un repositori institucional. A la UdG la publicació es realitza a TDX (repositori temàtic de tesis doctorals) i a DUGi (repositoria institucional de la UdG):

En el moment de fer el tràmit de dipòsit de la tesi doctoral, caldrà que ompliu i signeu la “Declaració d’autoria”.
En aquesta declaració l’autor tria si vol divulgar la tesi amb tots els drets reservats o amb una llicència Creative common.

 • En cas que la tesi tingui articles publicats o parts sotmeses a un contracte de cessió de drets o similar, hi ha procediments establerts per tal de restringir la publicació de les parts afectades.
 • L’autor pot demanar la publicació de la tesi amb un embargament de 6,12, 18 o 24 mesos.

Quan la tesi es troba o pot estar sotmesa a processos de protecció de dades o transferència de tecnologia o coneixement tecnològic (patents, confidencialitat, etc.), cal que sigui l’autor, a través del seu director de tesi que contactin amb l’Escola de doctorat. La publicació al TDX i DUGi es durà a terme, si escau, quan hagi culminat el procés de protecció i transferència de coneixement.

La publicació de la tesi a TDX, no és incompatible amb la publicació de la tesi doctoral en altres formats/suports/editorials.

Tesis per compendi d’articles:

 • Revisió de les polítiques de copyright i autoarxiu dels editors de cadascun dels articles inclosos a la tesi per saber si permeten difondre’ls en accés obert en un repositori institucional (o bé només abstract, referència bibliogràfica i DOI).
 • Articles submitted, en revisió o en preparació inclosos a la tesi, s’extreu sempre el text complet i es deixa al fitxer pdf disponible a TDX només abstract o introducció. 
 • S’informa sempre als autors de les tesis com es procedeix en cada cas per correu electrònic.

Si ja disposeu del títol de Doctor per la Universitat de Girona i desitgeu publicar la vostra tesi doctoral a TDX, des de l’Escola de Doctorat us facilitaran la informació i des de la Biblioteca gestionarem dades i fitxers per fer-ho possible.

Drets d’autor

Una tesi doctoral és un treball de recerca i d’aportacions personals. 

Cal protegir els drets d’autor: ser reconegut com autor de l’obra, i tenir els drets d’explotació que vol dir autoritzar-ne, o no, l’ús. 

Cal assegurar que es fa un ús correcte i legal de les obres: crear, modificar, citar, consultar, reproduir i difondre.

En el document “Declaració d’autoria amb les dades necessàries per a la publicació posterior a la lectura de la tesi en el repositori de tesis doctorals en xarxa (TDX) i a la base de dades TESEO ” (document necessari per al dipòsit de la tesi doctoral), els autors heu d’escollir les condicions de difusió de la tesi: Tots els drets reservats o bé una llicència Creative Commons.

Tots els drets reservats: per qualsevol ús de l’obra fora de la còpia privada, citació i usos educatius i de recerca concrets caldrà que l’usuari contacti amb l’autor per demanar-li permís. Aquesta és l’opció més utilitzada si es vol donar un ús més comercial a la tesi com per exemple publicar amb una editorial.

Llicències Creative Commons (CC) : els usos que es permeten són el mateixos que amb “Tots els drets reservats”, sempre reconeixent l’autoria però sense necessatat de demanar permís a l’autor. L’autor quan escull la llicència ja ho autoritza.

Repositoris de tesis doctorals
 • DUGiDocs : repositori institucional de documents de la Universitat de Girona. Les tesis entrades a TDX estan totes disponibles dins la comunitat DUGiDocs – Recerca
 • TDX  (Tesis Doctorals en Xarxa): tesis doctorals a text complet llegides a les universitats catalanes.
 • Dialnet : tesis doctorals de les universitats espanyoles, incloses les de TDX.
 • DART-Europe E-Theses Portal :  portal de tesis europeu amb accés a més de 823.000 tesis en accés obert de més de 620 universitats fe 28 països europeus, incloses les de TDX.
 • OpenAire : portal de cerca d’accés obert a Europa (Open Access Infraestructure for Research in Europe). Accés a més de 1.590.000 tesis)
 • Open Access Theses and Dissertations : portal de tesis a nivell mundial, de més de 1000 universitats i institucions de recerca.
 • Teseo : conté  informació sobre tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles des de 1976. Permet la consulta de la fitxa de tesis, que inclou un resum, així com fer cerques per autor, títol, director de la tesi, universitat on s’ha llegit, etc. No és a text complet però redirigeix al repositori on està dipositada i és consultable la tesi.