Ajuts per publicar en accés obert


Algunes revistes fan servir el model de pagar per publicar, és a dir que cal abonar una quantitat de diners en concepte de cost de gestió de l’article, el que es coneix com a Article Processing Charges (APC).

Com a membres de la Universitat de Girona disposeu d’alguns descomptes i APCs per publicar en accés obert.

Elsevier, SpringerNature, Wiley i ACS

La Comissió delegada de recerca, transferència i doctorat ha aprovat (gener 2022) els criteris per a atorgar els APCs resultants dels acords transformatius de la CRUE-CSIC:

  • Els autors de correspondència dels articles acceptats per ser publicats per l’editorial han de pertànyer a la Universitat de Girona en el moment de l’acceptació de la publicació.
  • La filiació en l’article ha de quedar clarament identificada com a Universitat de Girona.
  • Incloure en l’article que s’ha obtingut finançament per publicar en accés obert. Exemple: Open Access funding provided thanks to the CRUE-CSIC agreement with Elsevier.
  • Dipositar en el repositori institucional, DUGiDocs a través del Grec , una còpia de l’article.

Per conèixer les revistes on podeu utilitzar aquests cupons consulteu la fitxa de cada editor:

Per sol·licitar aquest APC cal que us identifiqueu com a membres de la Universitat de Girona en el moment d’enviar l’article. L’editor us indicarà com procedir.

MDPI

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)  és una editorial d’accés obert que ofereix als investigadors de la Universitat de Girona, des del novembre del 2017, un descompte del 10 % en les taxes de publicació dels seus articles (APC) que hagin estat acceptats en qualsevol de les revistes que edita. Actualment disposa de 300 revistes amb revisió per parells amb tot el contingut d’accés obert i distribuïdes sota una llicència Creative Commons.

Llistat de revistes

Per sol·licitar aquest descompte cal que els autors s’identifiquin com a membres de la Universitat de Girona en el moment d’enviar un article de recerca a qualsevol de les revistes del grup MDPI per a la seva publicació.

Aquest descompte té una vigència d’un any, fins al novembre del 2023.

Per més informació us podeu adreçar a la Unitat de Projectes i Comunicació  de la Biblioteca.

Emerald Reach
Eslògan: No funding? No problem!

La Universitat de Girona, a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) , disposa d’alguns cupons per publicar en accés obert en revistes d’Emerald . Per aquest motiu, la Universitat disposarà d’un nombre limitat de cupons.

Com podeu utilitzar el cupó d’Emerald per publicar en accés obert?

1. Accediu a ScholarOne Manuscripts  per enviar l’article a l’editor: Author < Start New Submission

2. Feu clic a Emerald APC webpage per saber si sou elegibles per utilitzar el cupó: Submission < Step 5: Details & Comments

3. Si sou elegibles, seleccioneu la segona opció i envieu l’article: Yes, I want to publish my article as Open Access and my institution is elegible for a prepaid APC voucher

Mostra de l'elecció "Yes, I want to publish my articles as Open Acces and my institution is elegible for a prepaid APC voucher"

4. L’article comença el procés estàndard de revisió per parells

5. Si l’article és acceptat, rebreu un correu electrònic d’acceptació de l’editor a través d’ScholarOne Manuscripts

6. Haureu de completar i signar l’Open Access Agreement, llicència Creative Commons Attribution  (CC-BY)

7. L’article es publicarà en accés obert a Emerald Insight

8. Recordeu que una vegada publicat l’article s’ha d’incloure la versió final al GREC per tal que es pugui dipositar al DUGiDocs , repositori institucional de la Universitat de Girona 

SCOAP3

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) és un projecte internacional liderat pel CERN que té per objectiu posar en accés obert revistes de física d’alta energia, sense cap cost econòmic per als autors. 

La despesa de publicar l’assumeix cada país participant en proporció de la seva producció científica. Els articles es publiquen a SCOAP3 i als webs de les editorials.

Les revistes incloses són:

American Institut of Physics (AIP)

La missió d’AIP Publishing és la d’avançar, promoure i servir les ciències físiques en benefici de la humanitat trencant les barreres a la comunicació oberta i equitativa de la recerca i empoderant els investigadors per accelerar el progrés global.

Els possibles beneficiaris de l’ajut per publicar en accés obert en les revistes d’aquest editor són els autors de correspondència d’articles acceptats per ser publicats per l’editorial i que pertanyin a la Universitat de Girona en el moment de l’acceptació de la publicació.

Les revistes incloses són: consulteu el llistat aquí

Royal Society Chemistry (RSC) – Pendent de renovació 2023

Durant aquest any 2022, la UdG disposarà d’un descompte del 15% per publicar en accés obert en revistes Gold d’aquest editor.

Per més informació us podeu adreçar a la Unitat de Projectes i Comunicació  de la Biblioteca.

Frontiers

Frontiers és una editorial d’accés obert, publica 105 revistes que abasten més de 900 disciplines acadèmiques diferents.

Actualment tenen 46 revistes amb un Journal Impact Factor i 57 revistes amb un CiteScore.

L’editorial disposa d’un programa d’adhesió de membres institucional, el qual pretén simplificar el procés de publicació en accés obert per als investigadors. Aquest programa consta d’un descompte del 10% en els APCs. Només cal que us identifiqueu com a membres de la Universitat de Girona.

Els articles publicats a les revistes de Frontiers s’inclouen als repositoris i índexs que es poden consultar aquí per facilitar la seva visibilitat, accessibilitat i garantir la preservació a llarg termini.

Per més informació us podeu adreçar a la Unitat de Projectes i Comunicació  de la Biblioteca o consulta la fitxa tècnica