Polítiques i mandats d’accés obert


Una política de promoció de l’accés obert és una guia que determina com ha de funcionar l’aplicació d’aquest model en una institució o organització dedicada a la ciència i a la investigació. Un mandat a favor de l’accés obert és una concreció d’aquestes polítiques.

Mandat institucional d’accés obert de la Universitat de Girona

El Consell de Govern de la UdG, en sessió ordinària de 12 d’abril de 2021, aprova el “Mandat d’accés obert de la Universitat de Girona”. Versió electrònica: CA | EN | ES .

Els principals requeriments que estableix el nou mandat d’accés obert aprovat pel Consell de Govern i publicat en el Butlletí Oficial de la Universitat de Girona 5/2001 són:

  1. Dipositar, en el repositori institucional (DUGi), el text complet de qualsevol publicació revisada per persones expertes i acceptada per la seva publicació, finançada totalment o parcialment per fons públics.
  2. Dipositar en el repositori institucional, DataverseCat i/o en un repositori de dades específic de l’àrea de coneixement les dades obtingudes en la recerca i les utilitzades per la realització dels articles, atenent sempre a la confidencialitat, propietat intel·lectual i/o seguretat. Es demana que aquestes dades en accés obert siguin FAIR (cercables, accessibles, interoperables i reutilitzables).
  3. Disposar de l’identificador ORCID i que s’utilitzi quan es publiqui el resultat de la recerca.
  4. Publicar el text complet de les publicacions i les dades de recerca sota una llicència Creative Commons, Open Data Commons o Public Domain que explícitament afavoreix la difusió, distribució, reutilització i reproducció.

Es preveu un període transitori d’un any per a l’adaptació als preceptes d’aquest mandat.