CiteScore


CiteScore és una mètrica que ens serveix per avaluar revistes, col·leccions de llibres, actes de congressos i revistes comercials. Enriqueix l’avaluació dels títols de col·leccions i proporciona dades transparents per a mesurar l’impacte de les cites.

Vídeo explicatiu de CiteScore

CiteScore está format per 9 elements que defineixen l’impacte de les cites:

1. CiteScore: valor anual, publicat cada juny, que mesura l’impacte de la citació d’un títol (revistes, col·leccions de llibres, actes de congrès i revistes comercials, inclosos números especials).

2. CiteStore Tracker: valor mensual que permet fer un seguiment del progrés d’un títol.

3. CiteScore Percentile: indicació de la posició relativa d’un títol a la seva categoria All Science Journal Classification Code (ASJC), corregida per a camps de matèries de diferent mida. El percentil de CiteScore de 99 significa que la publicació es troba a l’1% superior de la seva categoria.

4. Citation Count: El numerador del càlcul CiteScore, és la suma de les citacions rebudes per documents revisats per parells durant els 4 anys anteriors.

5. Document Count: El denominador del càlcul CiteScore, és la suma de documents revisats per parells publicats durant el mateix període de 4 anys.

6. CiteScore Rank: indicació de la posició absoluta d’un títol a la seva categoria ASJC. Per exemple, el 7è dels 338 títols d’una categoria, que es remunta al 2010.

7. CiteScore Trends: visualització del valor de CiteScore i del percentil de CiteScore per a una publicació als darrers 5 anys.

8. CiteScore Quartiles: agrupa publicacions que demostren un impacte similar dins de la seva categoria ASJC. Els títols del primer quartil es troben al percentil 75 de la seva categoria.

9. Percent Cited: el percentatge dels documents considerats en el denominador del càlcul CiteScore que han rebut almenys 1 citació en el numerador.