Vida mitjana de citacions


La vida mitjana de citacions s’obté de la mitjana de la distribució dels anys d’antiguitat de les referències bibliogràfiques que inclouen un conjunt concret de documents.

Podeu obtenir aquest índex accedint al Journal Citation Reports  a través de la plataforma Web of Science .

Vida mitjana de citacions rebudes: és l’edat a partir de l’any actual (any del JCR seleccionat) del 50% dels articles citats de la revista.

Vida mitjana de citacions incloses: és el nombre d’anys de publicació, a partir de l’any en curs, que representa el 50% de les actuals citacions publicades per una revista en les referències dels seus articles.