Source Normalized Impact Paper (SNIP)


Source Normalized Impact Paper (SNIP) és un indicador que relaciona el nombre de citacions per article i el potencial de citació en el seu camp temàtic.

Podeu obtenir aquest indicador accedint a través de la base de dades Scopus .