ICEE


Indicador que apareix en el rànquing SPI (Scholarly Publishers Indicators) i pretén mesurar el prestigi de l’editorial en llibres dels àmbits de ciències socials i humanitats.

Per trobar l’indicador ICEE d’una editorial s’ha d’accedir al recurs SPI (Scholarly Publishers Indicators) i mirar el rànquing general d’editorials de totes les àrees o bé els rànquings especialitzats per disciplines. Es recomana la combinació dels dos rànquings, ja que aporten informacions diferents i complementàries. En aquests moments, hi ha tres edicions: 2012, 2014 i 2018.
Una vegada escollida una opció, trobem una llista d’editorials espanyoles i una altra d’editorials estrangeres amb el nom de l’entitat i el seu valor d’ICEE.

Els rànquings de prestigi 2018 s’han elaborat mitjançant una consulta amb especialistes en Humanitats i Ciències Socials, com en les edicions anteriors, però amb algunes novetats en la metodologia:

  • s’ha consultat amb els professors universitaris que han estat acreditats com a catedràtics en disciplines d’Humanitats i Ciències Socials per l’ANECA en el període 2010-2016.
  • es demana als acadèmics no només la selecció de les editorials més prestigioses de la seva disciplina sinó també les editorials en què ha publicat.
  • les principals modificacions en el càlcul de l’indicador ICEE 2018 consisteixen en l’assignació de pesos. En aquesta edició s’ha optat per assignar un pes inversament proporcional a la posició en la qual s’esmenta l’editorial, de manera que una editorial votada en la primera posició comptarà amb un valor 10 i amb el valor 1 si és votada a l’última posició, sent els altres pesos proporcionals a aquesta diferència (9 per a la segona posició, 8 per a la tercera i així successivament). El valor de l’indicador serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada posició per part de tots els participants que l’han votat.

Altres novetats d’aquesta edició són l’ampliació de la consulta a disciplines de Ciència, Tecnologia i Medicina i també un primer acostament al prestigi de les col·leccions dins de les editorials acadèmiques.