ICEE


Indicador que apareix en el rànquing SPI (Scholarly Publishers Indicators) i pretén mesurar el prestigi de l’editorial en llibres dels àmbits de ciències socials i humanitats.

Per trobar l’indicador ICEE d’una editorial s’ha d’accedir al recurs SPI (Scholarly Publishers Indicators) i mirar el rànquing general d’editorials de totes les àrees o bé els rànquings especialitzats per disciplines. Es recomana la combinació dels dos rànquings, ja que aporten informacions diferents i complementàries. En aquests moments, hi ha quatre edicions: 2012, 2014, 2018 i 2024.
Una vegada escollida una opció, trobem una llista d’editorials espanyoles i una altra d’editorials estrangeres amb el nom de l’entitat i el seu valor d’ICEE.