Scimago Journal Rank (SJR)


El Scimago Journal Rank (SJR) és un indicador que es troba en el portal que neix de la col·laboració entre Elsevier i el grup d’investigació Scimago basat en la informació que es troba a Scopus. Mesura l’impacte de la revista, la influència o el prestigi. Expressa el nombre mitjà ponderat de les citacions rebudes l’any seleccionat pels documents publicats a la revista en els tres anys anteriors.

També es pot buscar des de la base de dades Scopus cercant el títol de la revista  o bé consultant la pàgina Journal Metrics .

Exemple: Scopus

Exemple: SCImago Journal Rank (SJR)