ICDS


L’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és un indicador que mostra la visibilitat de la revista a diferents bases de dades científiques d’abast internacional, o, si no en repertoris d’avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d’informació de rellevància internacional.

Aquest indicador el trobem a MIAR , base de dades que reuneix informació clau per a la identificació i l’anàlisi de revistes. S’indica en el registre de cada revista com s’ha obtingut el seu ICDS i així mateix detalla en quin grup de bases de dades, o repertoris apareix.

NOTA: A partir de l’any 2022 MIAR no mostra el càlcul de l’ICDS i en el seu lloc apareix únicament el perfil de presència de les revistes en les fonts que analitza MIAR. Sota l’etiqueta ‘Difusió’ s’indicarà el nombre de presències segons les quatre categories de fonts utilitzades. Amb aquest canvi s’aprofundeix en la funció d’agregar informació útil per als que necessiten avaluar, però sense ser una font per a la classificació de revistes en funció d’un indicador. Els valors de l’ICDS d’anys anteriors estaran disponibles en les versions arxivades de MIAR.