ICDS


L’ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és un indicador que mostra la visibilitat de la revista a diferents bases de dades científiques d’abast internacional, o, si no en repertoris d’avaluació de publicacions periòdiques. Un ICDS elevat significa que la revista està present en diferents fonts d’informació de rellevància internacional.

Aquest indicador el trobem a MIAR , base de dades que reuneix informació clau per a la identificació i l’anàlisi de revistes. S’indica en el registre de cada revista com s’ha obtingut el seu ICDS i així mateix detalla en quin grup de bases de dades, o repertoris apareix.