Eigenfactor i Article influence Score


L’eigenfactor és un indicador que té en compte la influència o repercussió global de les revistes, es basa en el càlcul de citacions rebudes per una revista segons d’on provenen aquestes cites.

Ofereix 2 indicadors per mesurar el prestigi i la importància de les publicacions científiques, basant-se en la ponderació de les cites del Journal Citation Report: Eigenfactor Score i Article influence Score. Cobreix només el període 1997-2015.

Com es calcula?

  • Eigenfactor Score: mesura la “influència” de les revistes, en funció de la procedència de les cites. Es basa en el nombre de vegades que en l’any de referència han estat citats els articles publicats en els cinc anys anteriors, però pel que fa al Factor d’impacte, dóna més valor a les cites procedents de les revistes de major influència (les més citades). Té en compte, a més, la mida de les revistes (el nombre d’articles publicats anualment) i el diferent patró de citació de cada disciplina. Finalment, elimina les autocites. En el càlcul de l’indicador EigenFactor es parteix de la base que la suma de l’indicador de totes les revistes indexades al JCR sumen 100, de manera que si una revista té un EigenFactor de 1.0, vol dir que la seva influència és de l’1%.
  • Article Influence Score: mesura la influència mitjana dels articles d’una revista durant els 5 anys següents a la seva publicació. S’obté dividint el EigenFactor per la quantitat d’articles publicats per aquesta revista. El valor mitjà assignat per a qualsevol article d’una revista del Journal Citation Report és 1. Consegüentment, 1 Article Influence Score superior a 1 indica una influència per sobre de la mitjana.

On trobar-lo?

Com consultar

Pots localitzar una revista buscant directament pel seu títol, ISSN, editorial, any de publicació, categoria ISI o títol exacte.

Si prems sobre el nom d’una revista, accediràs a la seva fitxa completa i podràs veure un gràfic amb l’evolució de l’ Eigenfactor d’aquesta.