Quartil d’una revista


El quartil és un indicador que serveix per saber la importància relativa d’una revista dins la totalitat de revistes de la seva matèria. Si un llistat de revistes s’ordena de major a menor factor d’impacte i es divideix en quatre parts iguals, cadascuna d’aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el factor d’impacte més alt se situen en el primer quartil.Aquest indicador serveix per saber la importància relativa d’una revista dins la totalitat de revistes de la seva matèria.

Podeu obtenir aquest índex accedint directament al Journal Citation Reports , a la plataforma Web of Science , a SCImago Journal Rank (permet comparar revistes de diferents disciplines), a Dialnet métricas , o en el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de dumanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT .

Exemple: Journal Citation Reports

Exemple: SCImago Journal Rank

Exemple: Dialnet métricas

Exemple: Ranking de revistas con sello de Calidad FECYT