Indicadors d’autor


Indicadors que serveixen per avaluar els autors.

Índex h

Desenvolupat l’any 2005 per J. E. Hirsch, físic de la Universitat de Califòrnia, i publicat  en l’article ‘An index to quantify an individual’s scientific research output ‘, l’índex h és un índex que quantifica la productivitat científica i l’impacte dels articles d’un investigador. Està basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de cites de cadascun d’aquests treballs. 

Un investigador té un índex h 45 quan 45 dels seus documents han rebut com a mínim 45 cites cadascun (nombre de citacions igual o superior al seu número d’ordre). L’índex h d’un autor pot variar dependent de la font que es consulti.

S’aconsella tenir creats els diferents perfils d’autor per poder visualitzar l’índex h.

Podeu obtenir aquest índex accedint al Web of Science  (inclou Arts & Humanities Citation Index | Science Citation Index Expanded | Social Sciences Citation Index ), a Scopus Google Scholar i aCitEc: Citations in Economics .

En el Web of Science, buscar l’autor en el cercador i accedir a la pàgina del perfil. Es calcula en base als articles que l’autor hagi publicat a revistes amb Factor d’Impacte (FI) i les cites rebudes per part de revistes amb factor d’impacte.

A Scopus es calcula basant-se en els articles publicats i les cites rebudes a les revistes incloses en aquest recurs.

A Google Scholar o Academico, cal donar-se d’alta a my citation. El seu càlcul es basa en els articles i les cites rebudes dins del cercador Google Scholar.

A CitEc: Citations in Economics ho trobareu a la pàgina del perfil de l’autor.

Índex g

El 2006 Leo Egghe va proposar l’índex G en el seu article “Theory and practise of the g-index ” per millorar l’índex h.

Es calcula ordenant les publicacions d’un investigador pel nombre de cites rebudes en ordre descendent, numerant la posició, i generant dues noves columnes: nombre de cites rebudes acumulades, i número de posició al quadrat. A continuació s’identifica el número d’ordre de la posició en la qual el nombre de cites acumulades és igual o més gran que el número de posició al quadrat.

Un autor té autor un índex “G” quan, considerant els “G” articles més citats d’aquest autor, la quantitat de cites acumulades per aquests “G” articles és superior a “G” al quadrat.

Índex G = 10 (la quantitat de cites acumulades per aquests 10 articles més citats és superior a 10 al quadrat)